Політики

Політики

У Coca‑Cola HBC ми неухильно дотримуємось принципів відкритості та поваги до суспільства та навколишнього середовища при здійсненні будь-якої нашої діяльності.

Наше зобов'язання вести бізнес, дотримуючись вимог чесності та етики, особливо важливо в області виявлення і запобігання корупції. Наше ставлення до корупції: корупція ні за яких обставин неприпустима.

В цьому Довіднику з Питань Антикорупційної Політики та Дотримання Нормативних Вимог (надалі – "Політика") викладені вимоги політики та внутрішні процедури Компанії, спрямовані на дотримання чинного законодавства про боротьбу з корупцією та хабарництвом.

Ви повинні уважно ознайомитись та дотримуватись принципів, викладених у цій Політиці, з метою:

• Забезпечення відповідності Ваших дій цінностям Компанії 
• Захисту репутації Компанії 
• Демонстрації відданості Компанії інтересам місцевого населення в регіонах, у яких Компанія здійснює свою діяльність
• Забезпечення дотримання вимог Закону США "Про боротьбу з корупцією у зовнішньоекономічній діяльності" [Foreign Corrupt Practices Act] на території Сполучених Штатів Америки, а також вимог будь-якого національного, регіонального та місцевого законодавства, дія якого поширюється на Компанію 
• Підвищення рівня обізнаності про вимоги антикорупційного законодавства та рівня їх виконання на міжнародному рівні.

Наша політика щодо зміни клімату викладена нижче. Відповідальність щодо контролю впровадження цієї політики покладається на Комітет Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності

Компанія Кока-Кола Хеленік намагається зменшити свій вплив на зміну клімату і вести свою діяльність відповідально. Ми переконані, що галузь відіграє провідну роль у пошуку стійких рішень щодо вирішення сучасних викликів пов’язаних зі зміною клімату.

Прямі викиди парникових газів у результаті діяльності компанії Кока-Кола Хеленік пов'язані, головним чином, зі споживанням енергії на виробництві та роботою транспорту. Непрямі викиди – з використанням сировини (інгредієнтів та упаковки) і холодильного обладнання.

У відповідності з нашою політикою щодо захисту навколишнього середовища, ми:

 • Зменшуємо енергокористування у нашій діяльності.
 • Впроваджуємо технології з альтернативної або відновлюваної енергетики, яка забезпечить наші потужності екологічно безпечною енергією. Взаємодіємо із зацікавленими сторонами з метою боротьби зі зміною клімату. Працюємо з постачальниками, щоб зменшити викиди вуглецю та вуглицевий слід.
 • Встановлюємо цілі зі зниження викидів вуглецю у мережі забезпечення збуту.
 • Звітуємо про наші викиди парникових газів, цілі, результати та діяльність відкрито та у відповідності до Протоколу про парникові гази.

Цей Кодекс Ділової Поведінки призначений допомогти усім нам втілювати у життя цінності, завдяки яким компанія Coca‑Cola HBC є однією з найуспішніших організацій, яку поважають в усьому світі.

Наша політика щодо захисту навколишнього середовища викладена нижче. Відповідальність щодо контролю впровадження цієї політики покладається на Комітет Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності

Компанія Кока-Кола Хеленік намагається відповідально здійснювати всі види своєї діяльності, з належним урахуванням впливу на навколишнє середовище та екологічної безпеки. Компанія переконана, що довкілля належить до сфери відповідальності кожної людини, і що всі працівники повинні забезпечувати виконання робіт дружнім до довкілля способом. 

Компанія Кока-Кола Хелленік шукає способи постійного покращення екологічних стандартів при виконанні робіт, що дозволить зменшити негативний вплив на місцеве та глобальне довкілля під час розширення компанії, таким чином, задовольняючи сподівання акціонерів. 

Для виконання цих завдань, компанія Кока-Кола Хеленік: 

 • Проводить діяльність у відповідності до діючих законів та постанов і впроваджує свої високі внутрішні екологічні стандарти.
 • Впроваджує та підтверджує визнану на міжнародному рівні систему менеджменту охорони навколишнього середовища, ISO 14001, з метою постійного її вдосконалення у всіх технологічних процесах. 
 • Включає екологічні стратегії та цілі в свій процес бізнес-планування, завдяки чому управління впливом на навколишнє середовище залишається складової частиною технологічних процесів компанії.
 • Визначає екологічні ризики, встановлює екологічні цілі, слідкує за результатами і проводить аудит процесів з метою порівняння досягнутих показників з власними та зовнішніми екологічними стандартами. 
 • Розробляє і впроваджує шляхи підвищення ефективного використання компанією матеріалів та ресурсів, запобігання забруднення навколишнього середовища, зменшення кількості викидів та повторного використання відходів. 
 • Сприяє збереженню водних ресурсів шляхом економії води та очистки стічних вод. 
 • Сприяє захисту клімату шляхом зменшення використання енергії від роботи виробництва та викидів від теплоносіїв.
 • Відіграє провідну роль в галузі виробництва напоїв просуваючи програми по зниженню ваги пакувальних матеріалів для виробництва напоїв, переробці та їх повторному використанню. 
 • Заохочує своїх працівників та навчає їх визначати можливості і діяти відповідно до них для покращення свідомості щодо навколишнього природного середовища та управління відходами на робочих місцях.
 • Співпрацює з зацікавленими сторонами у пошуку та розробці рішень щодо проблем із захисту навколишнього природного середовища, які компанія може здійснювати ефективним чином та на довготривалій основі. 
 • Комунікує зацікавленим стронам екологічні вимоги та показники. 

Компанія Кока-Кола Хеленік не використовує генетично модифікованих чи отриманих з генетично модифікованих організмів інгредієнтів у жодній з 28 країн, де вона працює. Враховуючи це, а також відсутність вимог як законодавчого, так і комерційного характеру про маркування відсутності таких інгредієнтів, компанія не діє таким чином.

Позиція компанії полягає в підтримці сучасної біотехнології в межах ефективного нормативного контролю та у надаванні достовірної інформації про її використання. Використання такої технології для вдосконалення харчових сільськогосподарських культур може принести велику користь людству, а конкретне застосування тієї чи іншої технології повинне визначатися шляхом оцінки їх переваг.

Компанія Кока-Кола Хеленік визнає той факт, що ставлення громадськості до використання генетично модифікованих інгредієнтів у продуктах харчування все ще знаходиться в процесі розвитку, і відзначає, що ступінь обговорення та сприйняття громадськістю в країнах Європи та у решті країн світу знаходиться на різних стадіях.

В міру продовження публічного обговорення, компанія відстежує ситуацію і готова до перегляду та зміни своєї політики в світлі будь-якої вірогідної зміни ситуації.

Компанія Кока-Кола Хеленік заохочує виправдані та науково обґрунтовані рішення і сприяє тому, щоб постачальники дотримувалися одних і тих самих стандартів.

Наша політика щодо здорового способу життя викладена нижче. Відповідальність щодо контролю впровадження цієї політики покладається на Комітет Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності

Компанія Кока-Кола Хеленік дбає про здоров'я споживачів її продукції. Компанія пропонує широкий асортимент напоїв, що постійно збільшується, від традиційних газованих напоїв, включаючи звичайні та низькокалорійні, до соків, вод та інших негазованих напоїв. Всі ці продукти можуть бути частиною здорової дієти.

З асортименту наших напоїв можна вибрати напій на будь-який випадок протягом доби. Крім того, компанія підтримує програми, що сприяють здоровому способу життя та фізичній активності.

Компанія Кока-Кола Хеленік зобов’язується задовольняти потреби споживачів у: 

Широкому виборі напоїв 

 • Ми продовжуємо розширювати свій асортимент продукції, вводячи в нього не лише традиційні газовані напої, соки, води, чай, каву, а і функціональні напої, вдосконалені спеціальним чином для покращення здоров'я. 
 • Ми будемо продовжувати просування низькокалорійних напоїв та напоїв, що не містять калорій. Від 2001 року середня калорійність напоїв компанії знизилася приблизно на 20%. 
 • Ми будемо забезпечувати можливість вибору потрібного розміру тари, що допомагатиме споживачеві контролювати кількість вжитих калорій. 

Покращення інформування споживача

Компанія Кока-Кола Хеленік дотримується принципу відповідального надання інформації про свою продукцію та вживає заходів щодо чіткого, зрозумілого, розміщеного на передньому боці упаковки маркування, разом з проведенням програм з харчування та наданням допоміжних матеріалів, які допомагають споживачам робити обдуманий вибір. 

Компанія Кока-Кола Хеленік використовує маркування на задньому боці упаковки, яке містить детальну інформацію про вміст калорій, цукру, жирів, насичених жирів та солі в одній порції, а також про їх пропорційний вміст в здоровій дієті. Це дозволяє споживачам отримувати інформацію, необхідну для прийняття рішень з контролю ваги. Додаткова інформація міститься в публікаціях компанії, на її веб-сторінці та в мережі служб інформування споживачів. 

Відповідальний збут та маркетинг 

Компанія Кока-Кола Хеленік не продає свої безалкогольні напої в початкових школах і розміщує рекламні матеріали на носіях, спрямованих на дітей до 12 років, а також вимагає від третіх сторін – торгових організацій – дотримуватися цього принципу. 

Для шкіл, в яких навчаються діти віком понад 12 років, компанія обговорює з вчителями, батьками та іншими зацікавленими особами, які з напоїв є найбільш придатними для таких закладів. 

Всебічні програми способу життя 

Компанія Кока-Кола Хеленік є стороною, що підписала вимоги UNESDA, які є галузевими вимогами, що добровільно приймаються виробниками, і які полягають в наданні споживачеві інформації про здоровий спосіб життя та фізичну активність, рекламу, вибір напою та дослідження в Європейському Союзі. Це передбачає підтримку Платформи Європейського Союзу щодо дій з дієтичного харчування, фізичної активності та здоров'я, підтримку партнерських програм основних акціонерів з подолання ожиріння та застосування цих принципів до всіх операції компанії, що здійснюються в ЄС.

Сприяння спорту та фізичній активності 

Компанія Кока-Кола Хеленік активно розробляє, бере участь та фінансово підтримує різноманітні спортивні події та інші заходи з фізичної активності як такі, що сприяють покращенню загального самопочуття і які, зокрема, заохочують людей слідкувати за вагою тіла і попереджають ожиріння. Компанія співпрацює з урядовими організаціями, фахівцями зі спорту та харчування та з представниками галузі в напрямку координування ініціатив фізичного виховання та освітніх програм з харчування.

Ми заохочуємо своїх співробітників бути бадьорими і здоровими, надаючи їм поради та інформацію про харчування, здоров'я, здоровий спосіб життя, а також надаючи їм можливість користування численними спортивними залами. 

Компанія Кока-Кола Хеленік піклується про здоров'я та добробут своїх працівників. Ми розуміємо, що в деяких країнах, де працює наша Команія, існує ризик інфікування ВІЛ/СНІД.

Компанія Кока-Кола Хеленік піклується про здоров’я та добробут своїх працівників. Ми розуміємо, що в деяких країнах, де працює наша Команія, існує ризик інфікування ВІЛ/СНІД. Ми також усвідомлюємо, що ймовірність зараження ВІЛ/СНІД в деяких з цих країн зростає за рахунок
відсутності соціальної та медичної допомоги для лікування людей, інфікованих хворобою. Данна політика затверджена з метою:

 • Зниження ризику зараження співробітників та членів їх сімей за допомогою навчальних програм, які інформують про те, як передається ВІЛ/СНІД, та як можна попередити інфікування
 • Забезпечення гарантії того, що працюючи разом з державними та відповідними благодійними організаціями та The Coсa-Cola Company, наша компанія сприятиме забезпеченню спеціальними медикаментами інфікованих співробітників нашого підприємства та членів їх сімей в країнах, де спостерігається високий рівень захворюваності ВІЛ/СНІД та лікування є важкодоступним.

Ця політика була сформульована із посиланням на загальну програму Організації Об’єднаних Націй по ВІЛ/СНІД, процесуальний кодекс Міжнародної організації праці та керівні принципи The Coca‑Cola Company.

Мета 

 • Мета даної політики – створити обізнаність співробітників про проблему ВІЛ/СНІД через навчання, надання конфіденційних консультацій та порад, а також забезпечити гарантії для тих, хто інфікований ВІЛ/СНІД, що до них відносяться чесно та з повагою.
 • Крім того, метою даної політики є забезпечення інформації щодо тестування та обстеження, гарантія
  конфіденційності, надання рівних можливостей в питаннях працевлаштування та роботи.

Конфіденційність 

Інформація про ВІЛ/СНІД статус кожного співробітника зберігаються суворо конфіденційно. Медичні звіти, що пов'язані з ВІЛ/СНІД статусом співробітників також розглядаються як конфіденційна інформація.

Доступ до даної інформації має тільки медичний персонал Компанії. Інформація може бути розголошена лише в разі, якщо це передбачено законодавством, та лише за згодою працівника.

Добровільне розкриття інформації 

Співробітник Компанії, інфікований ВІЛ/СНІД, не повинен інформувати про це Компанію. Якщо працівник Компанії інформує свого керівника або представника служби персоналу про стан свого здоров’я щодо ВІЛ/СНІД статусу, то:

 • керівник повинен проявити підтримку та вислухати підлеглого, записуючи основні етапи бесіди
 • якщо представник Служби Персоналу не має інформації щодо ВІЛ/СНІД статусу працівника, то керівник може надати йому таку інформацію, але лише за умови згоди самого працівника.

Кожний випадок буде розглядатись окремо з метою пошуку балансу між потребами співробітника та потребами бізнесу.

Медичне обстеження 

Компанія не вимагає від кандидатів та співробітників розкриття інформації щодо їх ВІЛ/СНІД статусу, за винятком випадків, коли це вимагають норми законодавства. Співробітник, який хоче визначити свій ВІЛ/СНІД статус, може розраховувати на те, що обстеження буде виключно добровільним.

Консультування 

Там, де консультування не доступне, Компанія буде забезпечувати надання додаткової інформації та навчальних програм для всіх працівників. У випадках, коли це можливо, навчальні програми будуть доводитись і до членів їх сімей. Ми також будемо звертатись за допомогою до благодійних організацій та консультативних груп. Інформація даним організаціям буде надаватись суворо конфіденційно керівником або представником Служби Персоналу.

Вибір сфери діяльності та безпека на робочому місці 

Компанія буде вживати всіх заходів для продовження роботи працівників, інфікованих ВІЛ/СНІД. Ці заходи можуть включати зміни графіку роботи, надання спеціального устаткування, перерви для відпочинку або для медичного обстеження, забезпечення гнучкого графіку відпочинку у зв'язку із хворобою, неповну зайнятість.

ВІЛ/СНІД позитивні працівники можуть продовжувати працювати, їм надаються рівні можливості в питаннях навчання, преміювання, підвищення, переведення та застосування дисциплінарних заходів.

Компанія не буде звільняти працівника, базуючись лише на його ВІЛ/СНІД статусі. У випадку, коли стан здоров’я працівника, інфікованого ВІЛ/СНІД, більше не дозволяє йому виконувати роботу, та, якщо альтернативні можливості, включаючи продовження відпустки у зв’язку із хворобою, вже вичерпані, трудові взаємовідносини між працівником та Компанією можуть бути розірвані у відповідності з антидискримінаційним та трудовим законодавством, а також у відповідності з політиками та процедурами Компанії.  

Керування ризиком 

Компанія працює над забезпеченням безпечного та здорового робочого середовища, використовуючи такі засоби як, наприклад, періодичний та поточний ремонт, технічне обслуговування захисного устаткування та надання засобів першої допомоги.

Скарги на дискримінацію та дисциплінарні заходи 

Якщо працівник вважає, що він піддається дискримінації у зв'язку з його ВІЛ/СНІД статусом, йому необхідно звернутись із скаргою, яка буде розглянута у відповідності до процедур Компанії. В разі необхідності Компанія буде застосовувати необхідні дисциплінарні заходи для покарання винних в притисненні чи дискримінації інших працівників Компанії в зв'язку із їх ВІЛ/СНІД статусом.

Поширення інформації 

Для забезпечення негайних та майбутніх потреб в трудових ресурсах, Компанія буде докладати максимум зусиль для проведення реальної оцінки ситуації з ВІЛ/СНІД в Компанії. Дана оцінка буде проводитись з дотриманням принципів добровільності та конфіденційності. Компанія гарантує, що інформація стосовно окремих її працівників, не буде розкрита.

Перегляд політики 

Дана політика буде періодично переглядатись та, при необхідності, змінюватись. 

 • Дотримання прав людини – основний принцип для сталого розвитку компанії Coca‑Cola HBC та громад, в яких ми працюємо. У нашій компанії до людей ставляться з гідністю і повагою, і для цього створено усі умови.
 • Політика дотримання прав людини компанії Coca‑Cola HBC базується на міжнародних принципах, визначених у Всесвітній Декларації з прав людини, Декларації про фундаментальні принципи та права на робочому місці Міжнародної організації праці, Глобальному Договорі Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Керівних принципах бізнесу та прав людини ООН. 
 • Політика дотримання прав людини поширюється на компанію Coca‑Cola HBC, підприємства у її власності; підприємства, у яких Coca‑Cola HBC володіє контрольним пакетом акцій, а також на керовані нею виробничі об'єкти. Компанія зобов'язалася чітко дотримуватись принципів, викладених у цій Політиці. Наші Керівні принципи для постачальників, що співпрацюють з компанією, узгоджені з положеннями та зобов'язаннями за цією Політикою. 

Дотримання прав людини 

Coca‑Cola HBC поважає та дотримується прав людини. Ми слідкуємо за тим, аби вчасно виявляти та запобігати будь-яким порушенням прав людини у нашій діяльності шляхом проведення перевірок дії політики щодо прав людини і процедур, спрямованих на попередження порушень. 

Залучення громадськості та усіх зацікавлених сторін 

Ми усвідомлюємо наш вплив на громади, у яких ми працюємо. Ми прагнемо залучити усі зацікавлені групи населення у цих громадах, аби чути їх, вчитися у них і враховувати їхні думки щодо того, як ми провадимо наш бізнес.

При потребі, ми вступаємо у діалог з усіма зацікавленими сторонами щодо питань, пов'язаних із правами людини у нашій роботі. Ми віримо у те, що місцеві питання найкраще вирішувати на місцевому рівні. Також ми прагнемо надавати можливості економічного розвитку та сприяти проявам доброї волі у громадах, де ми працюємо, шляхом здійснення релевантних місцевих ініціатив.

Цінність різноманітності 

Ми цінуємо відмінності наших працівників і участь кожного у спільній справі. Ми дотримуємося свого довготривалого зобов'язання надавати рівні можливості і не допускаэмо жодного виду дискримінації чи утисків. 

Ми робимо усе для того, аби наші робочі місця були територіями, вільними від дискримінації чи утисків щодо раси, статі, кольору шкіри, національного чи соціального походження, релігії, віку, особливих потреб, сексуальної орієнтації, політичних поглядів чи будь-якого іншого статусу, захищеного законодавством. 

Основою для відбору кандидатів на роботу, найму персоналу, працевлаштування, навчання, винагороди та кар'єрного росту у нашій Компанії є кваліфікація, належне виконання завдань, здібності та досвід.

Компанія не зважає на особисті характеристики чи статус особи і не толерує негідну чи невідповідну поведінку, несправедливе ставлення чи репресії. Будь-які утиски на робочому місці чи поза ним у пов’язаних з роботою обставинах є неприйнятними. Ці принципи стосуються не лише співробітників Компанії, але і наших партнерів по бізнесу, з якими ми співпрацюємо.

Свобода зібрань та колективні переговори 

Ми поважаємо право наших працівників вступати, об'єднуватись чи формувати профспілки без страху розправи, залякування чи утисків. Ми зобов'язуємось йти на конструктивний діалог з добровільно обраними представниками законного об'єднання працівників. Ми також зобов'язуємось вступати у переговори з такими представниками з добрими намірами.  

Сприятливе та безпечне робоче місце 

Ми гарантуємо безпечне і сприятливе робоче місце відповідно до чинного законодавства, правил та внутрішніх вимог щодо безпеки. Ми прагнемо, аби наші робочі місця сприяли продуктивності, мінімізуючи ризик нещасних випадків, травм чи інших пов'язаних зі здоров'ям ризиків. Ми залучаємо працівників до постійного покращення робочого середовища, у тому числі визначення джерел загроз та запобігання виникненню проблем зі здоров'ям та безпекою. 

Безпека на робочому місці

Ми дбаємо, аби на робочих місцях не було місця насильству, утискам, погрозам та іншим небезпечним чи загрозливим умовам праці, спричинених внутрішніми чи зовнішніми чинниками. Залежно від потреб про безпеку на роботі наших працівників дбає охорона; при цьому немає впливу на особисту гідність і приватність.

Примусова праця та торгівля людьми 

У нас заборонено використання будь-якої з усіх форм примусової праці, у тому числі праця ув'язнених чи військових, боргові відпрацювання, кабальна праця, рабська праця. Ми також забороняємо будь-яку форму торгівлі людьми. 

Дитяча праця

На посади, робота на яких передбачає небезпечні умови, у компанії заборонено наймати на роботу осіб, які не досягли 18-річного віку. 

Робочий час, заробітна плата та додаткові блага

Ми винагороджуємо працю наших працівників відповідно до конкурентного середовища на ринку праці у нашій галузі. Ми працюємо у повній відповідності до діючого законодавства щодо заробітної плати, робочих годин, понаднормового часу та додаткових благ. 

Інструкції та звернення працівників 

Ми прагнемо створювати робоче середовище, у якому цінують і поважають відкриті і чесні комунікації між усіма працівниками. Наша політика створена у відповідності з чинним трудовим законодавством в усіх країнах, де ми працюємо. 

Якщо, на вашу думку, виникає конфлікт між цією Політикою та законодавством, звичаями і практикою місцевості, у якій ви працюєте; якщо у вас виникають запитання щодо цієї Політики, або якщо ви хочете повідомити про потенційне порушення цієї Політики, ви повинні звернутися з такими запитаннями чи занепокоєнням через існуючі процедури. Ці процедури створені таким чином, аби максимально забезпечити конфіденційність. Ви можете звернутись із запитаннями чи повідомити про потенційні порушення місцевому керівництву, відділу персоналу, юридичному відділу чи відділу внутрішнього аудиту. Coca‑Cola HBC зі свого боку бере на себе зобов'язання інвестувати, звертати увагу, відповідати та вирішувати питання співробітників, а також вживати належних коригуючих дій у відповідь на будь-яке порушення. 

Компанія Кока-Кола Хеленік забезпечує рівні можливості для всіх своїх працівників незалежно від походження, соціального та майнового стану, етнічної, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, коліру шкіри, віку, сексуальної орієнтації, місця проживання та сімейного стану.

В усіх аспектах прийому на роботу, виплати винагород та компенсацій, навчання, призначення на нову посаду, а також звільнення ми ставимось до людей справедливо та чесно, відповідно до їх здібностей та результатів роботи.

Жоден працівник не буде переслідуватись за расовими ознаками та піддаватись фізичному, сексуальному, психологічному чи будь-якому іншому притисненню чи приниженню. В Компанії діють процедури, що необхідні для забезпечення процесу виявлення порушень даної політики з метою їх швидкого та ефективного виправлення та усунення.

Відповідно до положень даної політики неприйнятною поведінкою є:

1. Дискримінація:
 • Порушенням даної політики є відсутність надання рівних можливостей при прийомі на роботу та оплаті праці, створення дискримінаційних умов або використання дискримінаційних методів оцінки роботи, якщо вони частково або повністю пов’язані з расою, коліром шкіри, національною приналежністю, віком, релігією, непрацездатністю, статтю, сексуальною орієнтацією або сімейним станом.
 • Політика Компанії полягає в повному виконанні вимог законодавства України, що направлене проти дискримінації з будь-яких причин.
 • Порушення вимог даної політики будуть предметом розслідування та покарання винних з можливим їх наступним звільненням.
2. Притиснення: 

Положення даної політики забороняють притиснення будь-якого типу. Компанія буде вживати відповідних заходів, направлених на виявлення порушень даної політики. Ми вважаємо притисненням будь-який вплив з метою загрози, залякування чи примусу. Також ми відносимо до притиснення зауваження, висміювання та глузування (наприклад, щодо раси або етнічного походження), які на думку співробітника(-ці), погіршують його (її) здібність виконувати доручену роботу. 

3. Сексуальне притиснення: 

Дана політика забороняє сексуальне притиснення будь-якого характеру. Ми вважаємо сексуальним притисненням прояви сексуального насильства, вимоги сексуальної прихильності, згода чи відмова на які використовуються як підстава для прийняття рішень, пов'язаних з роботою, або коли подібні прояви мають за ціль створення ворожого та неприємного робочого середовища.

Контроль та звітування 

У всіх країнах, де ми працюємо, Компанія гарантує відповідність цієї політики всім нормам законодавства в області надання рівних прав та можливостей та гарантує наявність процедур, що дозволяють працівникам офіційно та безбоязно інформувати про порушення даної політики. Як
частина наших зобов’язань щодо впровадження та виконання політики рівних можливостей, ми будемо контролювати та надавати інформацію щодо її виконання в щорічному інтегрованому звіті.

Наша політика щодо гігієни та безпеки праці наведена нижче. Вона складена і підписана Комітетом Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність за успішне впровадження цієї програми покладається на кожного співробітника компанії Кока-Кола Хеленік на кожному рівні діяльності організації.

Компанія Кока-Кола Хеленік займається розробкою та впровадженням ефективних систем гігієни та безпеки праці (OH&S), стандартів та методик, у відповідності до факторів небезпеки, пов’язаних з її діяльністю. Компанія здійснює свою програму OH&S шляхом впровадження системи управління промисловою безпекою та охороною праці за стандартом OHSAS 18001.

Ця діяльність підтримується системою управління компанії "Кока-Кола" та спеціальними стандартами гігієни праці і безпеки компанії Кока-Кола Хеленік. Ці програми спрямовані на забезпечення здорового, безпечного робочого середовища та на зменшення ризиків для працівників, підрядників, відвідувачів та інших осіб, яких може стосуватися діяльність компанії, з одночасним виконанням сподівань споживачів до безпечної продукції високої якості.

Така політика з забезпечення здорового та безпечного робочого середовища підтримує наступні принципи з гігієни та безпеки праці:

 1. Створення середовища, в якому фактори небезпеки для здоров'я, пов'язані з роботою, знаходяться під контролем, що дозволяє запобігти травмам та розвитку професійних захворювань. 
 2. Відповідність всім національним законодавчим та нормативним вимогам до гігієни та безпеки праці на всіх територіях, де діє компанія Кока-Кола Хеленік та відповідність всім міжнародним стандартам шляхом впровадження програм постійного вдосконалення. 
 3. Впровадження ефективної програми управління гігієною та безпекою праці, пов'язаної з поточною діловою діяльністю, яка: 
  • Визначатиме, оцінюватиме та контролюватиме фактори ризику відомих причин отримання професійних травм та професійних захворювань, пов'язаних з технологічними процесами на робочому місці та з робочим середовищем. 
  • Забезпечуватиме розуміння та дотримання всіма працівниками на всіх організаційних рівнях політики та методів компанії Кока-Кола Хеленік з гігієни та безпеки праці. 
  • Підвищуватиме рівень знань працівників з гігієни та безпеки праці шляхом ефективного навчання та керівництва на всіх рівнях в межах організації. 
  • Забезпечуватиме внутрішній та зовнішній аудит та атестацію систем гігієни та безпеки праці, методик і порядку їх реалізації. 
  • Вивчатиме випадки травм та захворювань, пов'язаних з роботою і вживатиме заходів до запобігання їх повторення. 
  • Узгоджуватиме вимоги гігієни та безпеки праці з іншими напрямками діяльності і забезпечуватиме перевірку їх ефективності та проведення програм їх постійного вдосконалення. 
  • Включатиме стратегії гігієни та безпеки праці в процес щорічного планування, щоб ці питання залишалися складовою частиною технологічних процесів. 
  • Встановлюватиме щорічні задачі з гігієни та безпеки праці, що підлягають обліку, для всіх технологічних процесів на рівні груп, що забезпечить постійне вдосконалення і відповідність всім стандартам.

Компанія Кока-Кола Хеленік звітує про виконання гігієни та безпеки праці у своєму щорічному інтегрованому звіті. 

Наша політика щодо управління відходами упаковки від споживачів, наведена нижче. Вона складена і підписана Комітетом Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність за успішне впровадження цієї програми покладається на кожного співробітника компанії Кока-Кола Хеленік на кожному рівні діяльності організації.

Компанія Кока-Кола Хеленік взяла на себе зобов'язання постійно вдосконалювати свої екологічні показники в області пакувальних матеріалів та відходів упаковки. На всіх виробництвах компанії Кока-Кола Хеленік проводяться заходи з постійного вдосконалення, результати якого постійно вимірюються і оцінюються на ефективність.

Компанія підтримує впровадження схем роботи з відходами упаковки від споживачів. Її цілі: 

 • Розділяти національну систему управління упаковкою (організація з повторної переробки). 
 • Активна участь у Правлінні організації з повторної переробки на високому рівні. 
 • Брати на себе відповідальність за зібраний матеріал у якості членів авторизованих організацій з повторної переробки. 
 • Впроваджувати ефективні схеми організації з повторної переробки за найнижчих витрат. 
 • Розробляти та виконувати бізнес плани у відповідності з найвищими стандартами.

Для виконання цих цілей, компанія Кока-Кола Хеленік: 

 • Удосконалює схеми роботи з відходами упаковки від споживачів та сприяє навчанню та обізнаності споживачів.
 • Бере участь в кампаніях з підвищення обізнаності громадськості, освітніх програмах з роздільного збору відходів та боротьби з засміченням. 
 • Працює з урядовими та галузевими організаціями для створення законодавчих основ для одночасного досягнення економічного розвитку, уникнення потрапляння матеріалів на звалища та зниження викидів.
 • Вважає, що державна і регуляторна політика повинна сприяти розвитку та впровадженню відповідних технічних рішень і давати можливість змінювати ринкові механізми. 
 • Сприяє розробці та поширенню суспільних заходів зі збору використаної упаковки від споживачів для запобігання засмічення.
 • Працює над тим, щоб цикл руху упаковки був замкнутим і сталим. 
 • Зобов'язується інвестувати у виробництва з переробки використаних пляшок на нові пляшки в усіх країнах з використанням сталих ресурсів, тобто, рентабельних та ефективних схем зі збору ПЕТ від споживачів.
 • Включає стратегії управління упаковкою та відходами упаковки в процес щорічного бізнес планування, щоб ці питання залишалися невід'ємною складовою діяльності компанії. 
 • Встановлює щорічні вимірні цілі з безпеки та якості харчових продуктів на всіх виробництвах та на рівні групи, для забезпечення постійного вдосконалення і дотримання всіх стандартів. 

Компанія Кока-Кола Хеленік прагне: 

 • Впливати на політику, правила та інновації шляхом розробки структурованого діалогу з зацікавленими сторонами, підтримуючи створення належних рішень замкнутого циклу руху упаковки, заохочуючи ринкові механізми та впроваджуючи інноваційні технології сортування. 
 • Активувати діяльність роботи міжгалузевих асоціацій з упаковки  для контролю впливу використаної тари та пакувальних матеріалів на довкілля. 
 • Гарантувати споживачам широкий асортимент і свободу у виборі продукції і упаковки. 
 • Підвищувати дієвість та ефективність існуючих організацій по роботі з відходами упаковки від споживачів.
 • Продовжувати працювати над зменшенням ваги пакувальних матеріалів і сприяти використанню більш ефективного дизайну упаковки, що підлягає переробці. 
 • Продовжувати збільшувати частку використання переробленої упаковки з-під напоїв на етапі виготовлення  ПЕТ пляшки.

Вступ

Політика компанії Coca‑Cola HBC щодо відповідального маркетингу преміальних алкогольних напоїв спрямована на те, щоб надати чіткі та послідовні вказівки усім працівникам про наші стандарти відповідального маркетингу, реклами і просування на ринку преміальних алкогольних напоїв, які наша компанія дистрибутує і продає за дорученням своїх ділових партнерів.

Ця політика повинна так само неухильно дотримуватись, як і усі інші наші кодекси, політики та зобов’язання щодо діяльності компанії Coca‑Cola HBC у галузі безалкогольних напоїв, які ми виробляємо і дистрибутуємо. Вона також відображає високі стандарти, основоположні цінності та зобов’язання щодо соціальної відповідальності нашої Компанії. 

Сфера застосування 

Політика компанії Coca‑Cola HBC щодо відповідального маркетингу преміальних алкогольних напоїв стосується усієї маркетингової діяльності, включно з продажем, мерчандайзингом, торгівлею, збутом, рекламою брендів, діяльністю з просування в приміщеннях та ззовні, розміщенням відповідної рекламної продукції, інноваційною діяльністю брендів, маркетингом з метою отримання досвіду споживання, споживчим плануванням та маркетинговими дослідженнями, маркетингом задля встановлення стосунків, зв'язками з громадськістю і споживачами, розробкою та наповненням інтернет-сторінок брендів, електронними засобами зв'язку та цифровими медіа, розміщенням продукції та спонсортвом, етикетками та пакуванням. 

Відповідність чинному законодавству та регуляторному полю 

Уся маркетингова діяльність повинна відповідати чинному законодавству країн, у яких компанія CocaCola HBC продає та дистрибутує преміальні алкогольні напої. Комерційна комунікація преміального алкоголю, незалежно від типу використаного медіа (друковані, електронні / цифрові медіа, постери, пакування, акційна продукція, спонсорство та інша діяльність, спрямована на заохочення), також мусить узгоджуватись з відповідними положеннями по галузі –зокрема, узгодженими директивами у кожній країні. За загальними маркетинговими стандартами галузі на європейскому ринку, будь ласка, звертайтеся до документів і матеріалів, розміщеними на інтернет-сайті www.marketresponsibly.eu. Вони створені європейськими алкогольними асоціаціями, членами яких є і наші партнери з премільних алкогольних напоїв.  

Будь-які скарги чи критика від будь-кого стосовно маркетингу чи пропагування продукції преміального алкоголю компанією Coca‑Cola HBC повинні бути негайно повідомлено місцевому відділу зі зв'язків із громадськістю та юридичному відділу з метою вжиття необхідних заходів. 

Освіта 

У країнах, де компанія Coca‑Cola HBC продає та дистрибутує бренди преміального алкоголю, вона зобов'язана організувати регулярні навчальні програми для свого персоналу, який залучений у продажі, мерчандайзинг, маркетинг для споживачів, торговий маркетинг, споживче планування, розвиток та інновації, зв'язки із громадськістю.

Для отримання більшої інформації щодо цієї Політики чи відповідності її положень, будь ласка, зв'яжіться з місцевим менеджером преміальних алкогольних напоїв, відділом зв'язків із громадськістю або юридичним відділом. 

Наша політика щодо якості та безпеки харчових продуктів наведена нижче. Вона складена і підписана Комітетом Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність за успішне впровадження цієї програми покладається на кожного співробітника компанії Кока-Кола Хеленік на кожному рівні діяльності організації.

Компанія Кока-Кола Хеленік переконана, що успіх залежить від постачання високоякісної продукції, упаковки та послуг, які відповідають сподіванням клієнта до продукції марки вищого класу або перевищують їх. Основою цього переконання є відповідальність за забезпечення харчової безпеки всієї продукції, що виробляються компанією.

Компанія займається постійним підвищенням репутації марок, які вона виробляє і підтриманням впевненості клієнта в її продукції шляхом розробки і впровадження систем, стандартів та методів забезпечення безпеки і якості продуктів харчування. На всіх майданчиках компанії Кока-Кола Хеленік проводяться заходи з постійного вдосконалення, результати якого постійно вимірюються, оцінюються на ефективність і проходять внутрішню та зовнішню атестацію.

Компанія переконана, що відповідальність за досягнення якості лежить на працівниках Кока-Кола Хеленік під час виконання їхніх обов’язків та їхнього ставлення до зацікавлених осіб. Харчова безпека належить до відповідальності всіх працівників, що мають безпосередній вплив на інгредієнти, упаковку, виробництво, зберігання та транспортування продукції. Наступні принципи харчової безпеки та якості є фундаментальними для забезпечення якості продукції компанії Кока-Кола Хеленік:

 • Виробництво та поставка продукції, що відповідає найвищим стандартам харчової безпеки та якості.
 • Виробництво та поставка продукції, що відповідає найвищим стандартам харчової безпеки та якості.
 • Відповідність законодавчим та нормативним вимогам до харчової безпеки та якості або перевищення цих вимог.
 • Забезпечення належної харчової безпеки та якості шляхом впровадження та сертифікації ефективних систем управління якістю згідно зі стандартами ISO 9001:2000, ISO 22000:2005, FSSC 22000 та стандартами управління якістю компанії Кока-Кола у всіх її технологічних процесах.
 • Затвердження систем управління харчовою безпекою та якістю шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту, визнаного Міжнародною організацією зі стандартів та компанією "Кока-Кола".
 • Інтегрування заходів з забезпечення харчової безпеки та якістю за допомогою структурованих програм, які допомагають покращити технічні навички, свідоме ставлення, техніку управління ризиками та рівень кваліфікації.
 • Постійний перегляд політик харчової безпеки, стандартів та методик ефективного управління ризиками харчової безпеки, пов’язаними зі змінами продукції, процесів та технологій.
 • Включення стратегії харчової безпеки та якості в процес щорічного планування, щоб ці питання залишалися складовою частиною технологічних процесів.
 • Встановлення щорічних задачі з безпеки та якості продуктів харчування, що підлягають обліку, для всіх технологічних процесів на рівні груп, що забезпечить постійне вдосконалення і відповідність всім стандартам.
 • Забезпечення дотримання постачальниками та підрядниками тих самих вимог до харчової безпеки та якості, і контроль матеріалів та послуг, які вони надають, шляхом проведення аудиту та перевірки товарів, що надходять.
 • Обговорення питань харчової безпеки та вимог з постачальниками, підрядниками, клієнтами та споживачами шляхом встановлення специфікацій для інгредієнтів та пакувального матеріалу, зберігання продукції та надання рекомендацій для споживачів.
 • Обговорення питань харчової безпеки та якості, стратегій та технологій з партнерами, споживачами, клієнтами та основними акціонерами, що мають вплив на системи управління харчовою безпекою та якістю компанії, або на яких ці системи чинять свій вплив.

Ми поважаємо традиції та культуру громад, в яких працюємо. Виконуючи положення цієї політики, ми шукаємо можливості розвивати стосунки з тими постачальниками, хто поділяє наші цінності та здійснює свій бізнес у відповідності з високими етичними стандартами. Ми прагнемо ставитись до наших постачальників так, як хотіли б, щоб ставились до нас.

Як відповідальна компанія, Coca‑Cola HBC AG та її дочірні компанії (разом "Кока-Кола Хеленік" або "Компанія") зобов'язується робити усе можливе, щоб будь-яка її діяльність прямо чи опосередковано не порушувала права людини. Ми використовуємо внутрішні чинники, аби наші працівники були повністю обізнані про зобов'язання Компанії щодо прав людини, а також розуміли свої права та обов’язки.

У всіх країнах, де ми працюємо, Компанія послідовно дотримується цінностей, які представляють найвищі стандарти якості, чесності та відкритості. Ми поважаємо традиції та культуру громад, в яких працюємо. Виконуючи положення цієї політики, ми шукаємо можливості розвивати стосунки з тими постачальниками, хто поділяє наші цінності та здійснює свій бізнес у відповідності з високими етичними стандартами. Ми прагнемо ставитись до наших постачальників так, як хотіли б, щоб ставились до нас.

Ці Керівні принципи для роботи з постачальниками – частина наших послідовних і постійних дій, спрямованих на розвиток та зміцнення стосунків з нашими прямими постачальниками. Принципи базуються на впевненості, що добрі корпоративні стосунки є надзвичайно важливими для довгострокового успіху нашого бізнесу та повинні відображатися у наших взаємовідносинах та діях на ринку, на робочому місці, у довкіллі та суспільстві.

Ми будемо раді співпрацювати з нашими постачальниками, щоб досягнути розуміння та дотримання положень, викладених у цих Керівних принципах для роботи з постачальниками:

Практики на робочому місці

Coca‑Cola HBC AG дотримується практик чесного працевлаштування відповідно до своїх зобов'язань щодо прав людини на робочому місці. Ми прагнемо:

 1. Встановлювати міцні та прямі стосунки з нашими співробітниками через відкрите та чесне спілкування
 2. Ставитись до співробітників чесно, з гідністю та повагою
 3. Виконувати всі вимоги чинного трудового законодавства, у тому числі і вимоги стосовно робочого часу, компенсацій та представництва третьої сторони
 4. Цінуємо різноманітність у широкому розумінні цього слова
 5. Співпрацюємо один з одним для досягнення найкращих результатів
 6. Винагороджуємо наших працівників за результатами роботи
 7. Надаємо можливості нашим працівникам для особистого та професійного розвитку
 8. У співпраці зі співробітниками, забезпечуємо безпеку на робочих місцях. Ми очікуємо, що наші постачальники у своїй діяльності дотримуються таких же стандартів і принципів та виконують вимоги діючого законодавства країн, в яких вони працюють. 

Робоче місце

Ми очікуємо, що наші постачальники оцінюють своїх працівників та підрядників на основі здібностей виконувати роботу, а не їхніх фізичних, та(або) особистих характеристик та переконань; утверджують принципи недискримінації за расою, релігійною приналежністю, кольором шкіри, національним походженням, статтю, сексуальною орієнтацією та політичними поглядами. 

Здоров'я та безпека

Ми очікуємо, що наші постачальники забезпечують безпеку на робочих місцях відповідно до своїх політик та процедур з метою зменшення ризику аварій, травм, нещасних випадків та загрози для здоров′я працівників. 

Дитяча, примусова праця та жорстоке поводження

Ми очікуємо, що наші постачальники не наймають на роботу осіб, які не досягнули дозволеного законодавством віку для роботи, а також не потурають фізичному чи іншому виду жорстокого ставлення та утискам, використанню примусової праці у своїй діяльності. 

Винагорода та компенсації

Ми очікуємо, що наші постачальники оплачують працю своїх співробітників чесно та конкурентно відповідно до галузі, у повній відповідності із чинним трудовим законодавством, та надають можливості для розвитку навичок та здібностей працівників. 

Треті сторони

У випадку, коли інтереси працівників законно представляють треті сторони, наприклад, профспілки, ми очікуємо, що наші постачальники чесно визнають такі сторони та не будуть переслідувати працівників за їхню законну участь у діяльності таких професійних спілок. 

Екологічні практики

Ми очікуємо, що наші постачальники здійснюють свій бізнес таким чином, щоб не шкодити та відповідально ставитись до навколишнього середовища. Ми очікуємо, що наші постачальники у своїй діяльності, щонайменше, виконують вимоги чинного екологічного законодавства, правил та вимог тієї країни, де вони працюють. 

Конфлікт інтересів

Очікується, що працівники компанії Coca‑Cola HBC AG завжди обирають для співпраці постачальників, які провадять або прагнуть до ведення бізнесу з Компанією у прямий та чесний спосіб, виходячи із заслуг таких осіб та переваг їхніх продуктів та послуг, не очікуючи на вдячність їм особисто, їхнім друзям чи членам їхніх родин. Відповідно, працівники не можуть мати жодних стосунків, фінансових чи іншої форми, з будь-яким постачальником, що може спричиняти конфлікт із обов'язком працівника діяти у найкращих інтересах компанії Coca‑Cola HBC AG. Наприклад, постачальники не можуть наймати на роботу чи робити будь-які виплати співробітникам Компанії під час здійснення операцій між постачальником та Coca‑Cola HBC AG. Дружні стосунки поза роботою є неминучими та прийнятними, але постачальники повинні потурбуватись про те, щоб їхні особисті стосунки не використовувались як спосіб впливу на працівника компанії Coca‑Cola HBC AG з метою прийняття рішення на свою користь у роботі. Якщо працівник постачальника перебуває у сімейних стосунках із працівником Coca‑Cola HBC AG (подружжя, батьки, сестра/брат, дідусь/бабуся, діти, внуки, тесть/теща, свекор/свекруха чи партнер), або якщо постачальник має будь-які інші стосунки з працівником Coca‑Cola HBC AG, що може викликати конфлікт інтересів, постачальник повинен розкрити такий факт компанії Coca‑Cola HBC AG або переконатись, що працівник Coca‑Cola HBC AG зробив це сам. 

Подарунки, частування і розваги

Співробітникам компанії Coca‑Cola HBC AG заборонено приймати у подарунок від постачальників будь-що більше, ніж є звичайно прийнятною діловою привітністю, та є доречним за даних обставин. Звичайні ділові частування і невеликі знаки уваги загалом прийнятні, але постачальники не повинні пропонувати співробітникам Coca‑Cola HBC AG надмірні або щедрі подарунки, дороге частування і розваги, які можуть бути проявом неналежного впливу. Грошові подарунки або прирівняні до них, такі як подарункові карти, не дозволяються. Подарунки й розваги для постачальників повинні бути в законних межах ділових інтересів Компанії, бути розумними і відповідними за даних обставин. Наші співробітники завжди повинні зважати на правила наших постачальників щодо отримання подарунків і розваг. 

Ділова і фінансова звітність

Постачальник, як і Coca‑Cola HBC, зобов'язані вести точну звітність про усі справи, включно з витратами та проплатами, пов'язаними з бізнесом постачальника та Coca‑Cola HBC. Якщо виставляється рахунок за час працівника постачальника, цей час повинен бути зафіксований належним чином і повністю. Постачальники не повинні затримувати рахунки чи іншим чином спричиняти перенесення звітності по витратах на інший фінансовий період.

Хабарництво

Працюючи від імені Coca‑Cola HBC, постачальники повинні дотримуватись усього чинного законодавства щодо підкупу державних службовців. Здійснюючи будь-які операції як постачальник Coca‑Cola HBC чи які іншим чином пов'язані із Coca‑Cola HBC, постачальник не має права передавати будь-які цінності, прямо чи опосередковано, будь-кому із державних службовців, працівникові контрольованої урядом компанії чи політичній партії з метою отримання будь-яких неналежних привілеїв чи переваг. Постачальники повинні вести письмові записи усіх платежів (включно з подарунками, харчуванням, розвагами, чи будь-чим цінним), зроблених від імені Coca‑Cola HBC, чи на кошти, надані компанією Coca‑Cola HBC. Постачальними повинні надавати копію таких звітів компанії Coca‑Cola HBC за запитом. 

Захист інформації

Постачальники повинні забезпечувати конфіденційність інформації компанії Coca‑Cola HBC. Якщо постачальнику було надано доступ до конфіденційної інформації у рамках ділової співпраці, таку інформацію не можна поширювати чи передавати будь-кому без дозволу компанії Coca‑Cola HBC. Постачальники не мають права займатись торгівлею цінними паперами чи заохочувати інших робити це використовуючи інформацію, отриману від компанії Coca‑Cola HBC. Якщо постачальник помітив, що доступ до конфіденційної інформації було надано помилково, він зобов'язаний негайно повідомити свій контакт в компанії Coca‑Cola HBC про це і утриматись від подальшого поширення такої інформації. 

Так само, постачальник не може поширювати інформацію щодо будь-якої іншої компанії з будь-ким в компанії Coca‑Cola HBC, якщо постачальник зв'язаний договірними чи іншими юридичними зобов'язаннями. 

Повідомлення про потенційне порушення правил поведінки

Якщо постачальник вважає, що працівник компанії Coca‑Cola HBC чи будь-хто, хто діє від імені Coca‑Cola HBC, займається незаконними справами чи втягнений в іншу неналежну поведінку, такі випадки повинні бути негайно повідомлені Компанії. Ми також просили б вас, наших постачальників, бути відкритими і вільно піднімати будь-які питання щодо дотримання стандартів поведінки і етики, з якими ви стикаєтесь у роботі з нашою компанією, і бути впевненими, що ваші занепокоєння залишаться у повній конфіденційності і будуть серйозно і належним чином розглянуті у Coca‑Cola HBC. Однак, якщо у деяких випадках ви вважаєте недоречним піднімати певні теми з вашими безпосередніми контактами в Компанії, ви можете скористатись лінією SpeakUp! за електронною адресою [email protected]. Компанія Coca‑Cola HBC не толеруватиме відплати з боку будь-кого зі своїх співробітників проти постачальників за повідомлення про неналежну поведінку, зроблене з добрими намірами, чи за допомогу у розслідуванні.

Відповідність вимогам законодавства

Ми очікуємо від наших постачальників та їх підрозділів, що вони у своїй діяльності, щонайменше, відповідають таким вимогам: 

 • Закони та правові норми Постачальник у своїй діяльності з виробництва і доставки товарів та(або) в наданні послуг повинен відповідати вимогам місцевого законодавства.
 • Дитяча праця Постачальник не повинен використовувати дитячу працю.
 • Примусова праця Постачальник не повинен використовувати примусову працю.
 • Жорстоке поводження Постачальник не повинен допускати фізичного чи іншого виду жорстокого поводження зі своїми співробітниками.
 • Треті сторони Постачальник повинен поважати право співробітників вибирати, бути вибраними та об'єднуватись на законних засадах.
 • Винагорода та компенсації Постачальник повинен оплачувати працю співробітників у відповідності з вимогами законодавства.
 • Робочий та понаднормовий час У питанні робочого та понаднормового часу постачальник повинен керуватись нормами законодавства.
 • Здоров′я та безпека Умови праці повинні відповідати вимогам законодавства.
 • Навколишнє середовище Діяльність постачальника повинна відповідати вимогам природоохоронного законодавства.
 • Конфлікт інтересів Співробітники компанії та постачальники мають уникати ситуацій, які можуть спричинити конфлікт інтересів.
 • Ділова і фінансова звітність Постачальник має відповідати вимогам законодавства у питаннях фінансового обліку та звітності.
 • Хабарництво Постачальник має дотримуватись законодавства та не допускати хабарництва чи шахрайства.
 • Захист інформації Постачальник повинен забезпечувати конфіденційність інформації компанії та третіх сторін.

Наша політика щодо управління водними ресурсами наведена нижче. Вона складена і підписана Комітетом Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність за успішне впровадження цієї програми покладається на кожного співробітника компанії Кока-Кола Хеленік на кожному рівні діяльності організації.

Вода є життєво необхідною для розвитку людини та суспільства. Кока-Кола Хеленік докладає значних зусиль задля зменшення впливу на водні ресурси та підтримує соціальні проекти, спрямовані на їх збереження в громадах, де працює компанія. Ми зобов'язуємося забезпечити відповідальне ставлення до використання водних ресурсів відповідно до потреб місцевих громад.

Ми переконані, що галузь має відігравати ключову роль у пошуку сталих рішень в управлінні водними ресурсами. Ми усвідомлюємо, що подальший розвиток суспільства та зміна клімату значно впливатимуть на наявність водних ресурсів і будемо працювати над тим, щоб зменшити свій вплив та адаптуватися до змін.

Прямий вплив від діяльності підприємств Кока-Кола Хеленік здебільшого полягає у використанні води на заводах-ботлерах. Непрямий вплив пов'язаний з вмістом води в інгредієнтах для напоїв, та, меншою мірою, в упаковці.

У відповідності до нашої Політики щодо захисту навколишнього середовища, ми зобов'язуємося: 

 • Мінімізувати вплив виробництв, зменшуючи об'єми води, необхідної для виробництва та забезпечуючи повноцінне очищення стічних вод до рівня, що підтримує життєдіяльність водної флори та фауни
 • Оцінювати наявність водних ресурсів у майбутньому і зменшувати екологічні та соціальні  ризики пов'язані з використанням води
 • Співпрацювати з постачальниками з метою розуміння об'ємів використання води під час виробництва сировини, наприклад такого сільськогосподарського продукту, як цукор
 • Залучати громади з метою підвищення їх обізнаності щодо захисту водних ресурсів через місцеві та міжнародні партнерські програми
 • Забезпечувати запасами питної води постраждалі громади при виникненні надзвичайних ситуацій
 • Сприяти розробці стандартів та політик щодо управління водними ресурсами локально та на міжнародному рівні у партнерстві з ключовими зацікавленими сторонами
 • Співпрацювати з організаціями та ініціативами, такими як Глобальний договір ООН 
 • Обмінюватись та просувати практики управління водними ресурсами

Ми звітуємо про нашу діяльність та вплив на водні ресурси у доступній та прозорій формі, за наглядом ключових зацікавлених сторін. 

Цей документ визначає Вимоги до якості та харчової безпеки, охорони здоров'я та безпеки навколишнього середовища («Вимоги QSE»), яких повинні дотримуватися постачальники, що постачають товари COCA-COLA HBC, які базуються на наступних джерелах:

✓ Вимоги Coca-Cola HBC

✓ Вимоги компанії The Coca-Cola Company («TCCC») = KORE

✓ Вимоги чинного законодавства України

Загальні умови закупівлі товарів, послуг, робіт Іноземним підприємством «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»

Coca-Cola Hellenic Bottling Company дотримується всіх законів і нормативних актів, застосовних до ведення її бізнесу, включно зі всіма законами, нормативними актами, ембарго або обмежувальними заходами щодо економічних санкцій (надалі – «Санкції»).


Політика Компанії полягає в тому, що Компанія, а також її працівники повинні дотримуватися всіх Санкцій, які до них застосовуються і не можуть займатися будь-якою діяльністю, яка може призвести до порушення застосовних Санкцій (тут посилання на «заборонену операцію» означає операцію, яка буде порушенням застосовних Санкцій).


Керівництво Компанії вимагає, аби співробітники Компанії, які залучені до здійснення міжнародних комерційних операцій, розуміли основні елементи цього застосовного законодавства та дотримувалися його, оскільки це є критично важливою складовою репутації та успіху Компанії.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company  (“CCHBC” або “Компанія”) дотримується усіх законів, регламентів, ембарго чи обмежувальних заходів (“Санкцій”), які поширюються на її діяльність. Компанія застосовує ефективні заходи для забезпечення дотримання Санкцій, а також поінформованості про свої зобов’язання щодо їх дотримання.

З метою виконання положень цієї Політики, ми прийняли й застосовуємо процедуру перевірки дотримання Санкцій. Процедура встановлює основні заходи та принципи для забезпечення дотримання застосовних Санкцій. Недотримання Санкцій може призвести до застосування цивільно-правової або кримінальної відповідальності як до нашої організації, так і до окремих працівників, керівників та директорів, а також призвести до нанесення суттєвих репутаційних втрат для Компанії.