Розвиток місцевих громад

Розвиток місцевих громад

KV_00948 KV_00948

Ми – активний член суспільства у кожній з 28 країн, де ведемо свою діяльність.

Наша місія вимагає від нас вдосконалення якості життя та інвестицій в місцеві громади, а отже, ми інтегрували корпоративну відповідальність та сталий розвиток у наш бізнес. Ми прагнемо функціонувати у відповідальний спосіб шляхом залучення зацікавлених осіб та громад у підтримку їх сталого розвитку.

Наші громадські інвестиційні програми зосереджують увагу на чотирьох сферах: раціональне використання води, відповідальне управління відзодами, розвиток молоді та допомога в надзвичайних ситуаціях.