Фінансова звітність

Звіт про управління за 2019 рік

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора за 2019 рік