Фінансова звітність

Фінансова звітність

IMG_0469Аf IMG_0469Аf

Звіт про управління за 2019 рік

3 3

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора за 2019 рік