Privacy Notice

Politica privind confidentialitatea

Avizul nostru cu privire la confidențialitate este prezentat mai jos.

Introducere

Acest site web www.coca-colahellenic.com este operat de ICS "COCA-COLA IMBUTELIERE CHISINAU" SRL un membru al grupului de companii Coca-Cola HBC, al cărui companie holding este Coca-Cola HBC AG (înregistrată în Elveția cu numărul de companie CHE - 235.296.902 și adresa juridică: Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Elveția).

Toate referințele la cuvintele „nostru/noastră/noștri/noastre”, „pe noi”, „noi” sau „companie” din această politică și din avizul de aderare sunt considerate referințe la Coca-Cola HBC AG și la sucursalele sale, după caz.

Coca-Cola HBC se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor vizitatorilor site-ului www.coca-colahellenic.com și să protejeze orice date personale pe care ni le puteți comunica.

Vă oferim acest Aviz cu privire la confidențialitate ca să înțelegeți mai bine ce facem cu orice date cu caracter personal pe care le obținem de la voi. Transmițându-ne datele dvs. cu caracter personal, ne informați că acceptați Avizul nostru cu privire la confidențialitate și sunteți de acord să colectăm, să folosim și să dezvăluim datele dvs. personale în modul prevăzut în acest Aviz cu privire la confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu acest Aviz, Vă rugăm să nu ne comunicați datele dvs. personale.

 

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații despre o persoană identificabilă, astfel cum sunt definite în legislația aplicabilă, cum ar fi numele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. și utilizarea datelor colectate

În general, puteți vizita acest site web fără să ne spuneți cine sunteți sau fără să dezvăluiți informații despre dvs. Serverele noastre web colectează adresele IP sursă, în scopuri IT, ceea ce Vă permite să Vă conectați la platforma noastră care Vă oferă serviciile noastre, și nu adresele de e-mail ale vizitatorilor. În afară de aceasta, există părți ale acestui site web în care trebuie să colectăm datele dvs. personale pentru un anumit scop, de exemplu pentru a Vă oferi anumite informații pe care le solicitați și dacă doriți să Vă înregistrați pe site-ul nostru web.

În acest scop utilizăm formulare online și datele dvs. pe care ni le trimiteți prin e-mail. Veți constata că nu este obligatoriu să ne transmiteți orice informații suplimentare pe care le solicităm, deoarece nu este necesar sau rezonabil pentru a Vă presta serviciile pe care le solicitați.

 

   

 

Subiectul datelor

Datele colectate

Scopurile colectării

Justificarea colectării

Vizitatorul site-ului nostru web

Adresa IP, numele de domeniu, versiunea browser-ului dvs. și sistemul  dvs. de operare, datele despre trafic, datele despre locație, jurnalele web

estimarea numărului de vizite, timpului mediu petrecut pe site, paginilor vizualizate

interesul legitim de a evalua utilizarea și îmbunătățirea conținutului site-ului nostru web

 

 

numele, adresa de e-mail primită de la vizitatorul site-ului nostru web

informarea dvs. despre ofertele noastre promoționale, știri, evenimente (buletine informative și alte publicații), relațiile cu investitorii sau copii ale Rapoartelor noastre anuale și administrarea înregistrărilor serviciului de abonare (la un serviciu de difuzare web sau un serviciu de alertă prin e-mail)

consimțământul dvs. prealabil prin bifarea casetei corespunzătoare când ne transmiteți datele dvs. personale

 

 

numele, adresa, telefonul, numărul de fax, adresa de e-mail; primit/ă de la vizitatorul site-ului nostru web

 

a răspunde la întrebările dvs. sau a procesa solicitările dvs. legate de informațiile dvs.

luarea măsurilor corespunzătoare la solicitarea dvs. înainte de a încheia un contract

 

 

Clientul/furnizorul-persoană juridică

 

 

numele, adresa, telefonul, numărul de fax, adresa de e-mail, datele fiscale, contul bancar; primite de la clientul/furnizorul nostru-persoană juridică.

 

 

 
   

 


bonitatea financiară, activități infracționale/frauduloase, acte de identitate, ratinguri de credit,  persoane expuse politic și liste de sancțiuni.

vânzare, preluarea comenzilor de furnizare de bunuri și servicii, livrare, facturare, alocare de plăți, furnizarea sau primirea bunurilor și serviciilor solicitate și inițiative de marketing și de promovare.

 

 

combaterea mituirii, spălării banilor, sancțiuni, cunoașterea clientelei, verificări de credit și antifraudă

îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale reciproce sau pe baza interesului nostru legitim pentru îndeplinirea și dezvoltarea afacerii noastre sau consimțământul nostru (după necesitate)*.

îndeplinirea obligațiilor juridice, executarea contractului, consimțământul (după caz), interesul legitim.

 

Clientul/Furnizorul potențial-persoană juridică

 

numele, adresa, telefonul, numărul de fax, adresa de e-mail, datele fiscale, contul bancar; primite de la clientul/furnizorul nostru-persoană juridică

 

 
   

 


bonitatea financiară, activități infracționale/frauduloase, acte de identitate, ratinguri de credit, persoane expuse politic și liste de sancțiuni.

evaluări precontractuale și evaluări ale clienților și furnizorilor potențiali (de exemplu, procesul de licitație) și inițiative de marketing și promoționale.

 

combaterea mituirii., spălării banilor, sancțiuni, cunoașterea clientelei, verificarea creditul și antifraudă.

interesul legitim

 

 

 

îndeplinirea obligațiilor juridice, consimțământul (după caz), interesul legitim.

 

Persoana de contact a Clientului/Furnizorului

 

numele, adresa, telefonul, numărul de fax, adresa de e-mail, preferințe de notificare prin SMS, preferințe personale;

contactarea clientului/furnizorului în scop de afaceri (de exemplu, preluarea comenzilor, solicitarea serviciilor), pentru menținerea relației cu clientul, oferirea actualizărilor clienților pentru inițiative de marketing și promoționale.

 

îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale reciproce sau pe baza interesului nostru legitim pentru îndeplinirea și dezvoltarea afacerii sau consimțământul nostru (după necesitate)*.

 

Consumatorul

numele, adresa, telefonul, adresa, numărul de fax și adresa de e-mail. Numărul de identificare și codul fiscal

 

implicarea consumatorilor în inițiative de publicitate sau promoționale

 

 

executarea serviciilor noastre pe baza condițiilor inițiativelor de publicitate sau promoționale

 

numele, numărul de telefon, adresa și adresa de e-mail

 

soluționarea problemelor semnalate legate de produse sau răspunderea la întrebările despre produsele noastre pe linia telefonică gratuită a serviciului pentru consumatori

 

interesul legitim de a asigura calitatea și siguranța produselor noastre, a oferi serviciile noastre și a satisface consumatorii noștri

 

Solicitantul de loc de muncă

 

 

 

 

numele, adresa, telefonul, adresa de e-mail, calificări profesionale, experiența și studii; prezentate de solicitantul de loc de muncă

 

 

 

 

 
   

 


Datele public accesibile ale solicitantului de loc de muncă privind informațiile de contact, link-urile conturilor în rețelele sociale, calificările profesionale, experiență și studii

Înregistrarea video a interviului

 


Rezultatele testelor și evaluărilor în timpul procesului de recrutare

 

 

managementul candidaților, evaluarea cererii dvs. și contactarea dvs. prin telefon sau e-mail

 

 

 

 

 

managementul candidaților, îmbunătățirea, validarea și actualizarea datelor solicitantului pentru a asigura valabilitatea și completitudinea

intervievarea

 

 

managementul candidaților, evaluarea abilităților și competențelor individuale

 

interesul legitim de a evalua cererea dvs. înainte de a încheia un contract de muncă cu noi

interesul legitim de a evalua cererea dvs. înainte de a încheia un contract de muncă cu noi

 

consimțământul dvs. pentru păstrarea datelor dvs. pentru alte oportunități de angajare

consimţământ

 

 

consimţământ

consimţământ

 

           

 

În ceea ce privește toate datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea contractului încheiat cu dvs. / compania dvs., dacă nu ne comunicați aceste date personale, ar putea să nu avem posibilitatea să Vă prestăm serviciul solicitat, astfel cum este menționat mai sus. Dimpotrivă, pentru toate prelucrările de date, cu care sunteți de acord, aveți dreptul să refuzați să ne acordați sau să Vă retrageți consimțământul în orice moment, fără niciun impact negativ asupra oricăror relații pe care le puteți avea cu noi.

Atunci când datele cu caracter personal, cum ar fi numele și adresa dvs. de e-mail, vor fi colectate de la dvs. cu acordul dvs. (de exemplu, prin formulare online sau prin e-mail), Vă vom anunța în momentul colectării cum vom folosi datele personale.

 

 

Transmiterea informațiilor. Cine sunt destinatarii datelor dvs. cu caracter personal?

Datele personale, pe care ni le comunicați, vor fi păstrate la un Centru de date situat la Crawley, Regatul Unit, de compania Rackspace, al cărei site secundar se află în Irlanda și poate fi accesat de angajații noștri care lucrează în afara Regatului Unit și de părți terțe, parteneri de afaceri-persoane juridice, organe publice și organe de aplicare a legii, succesorii în dreptul de proprietate asupra afaceri noastre și furnizorii pe care îi implicăm să prelucreze datele în numele nostru, dintre care unii sunt situați în afara Spațiului Economic European, care acționează pentru noi în scopurile și cu justificările prevăzute în această politică.

 

Categorii de destinatari

Scopul transmiterii datelor

companii din cadrul grupului de companii Coca-Cola Hellenic și/sau furnizorii de servicii terți care prelucrează datele în numele nostru

furnizarea produselor și serviciilor noastre

 

orice furnizori de servicii terți, orice sucursală/persoană afiliată a Coca-Cola HBC implicată de noi în prestarea serviciilor pe care le-ați solicitat sau pe care le-am solicitat în scopurile enumerate mai sus

executarea serviciilor solicitate

partenerul-persoană juridică

 

executarea serviciilor solicitate

organele publice

îndeplinirea obligației juridice

organele de aplicare a legii

îndeplinirea obligației juridice

succesorii în dreptul de proprietate asupra afaceri noastre și furnizorii

executarea serviciilor solicitate

agenții de credit de referință, agenții de prevenire a fraudelor, companii din cadrul grupului Coca-Cola Hellenic și/sau furnizorii de servicii terți care prelucrează date în numele nostru

combaterea mituirii. spălării banilor, sancțiuni, cunoașterea clientelei, verificarea creditul și antifraudă

 

Dacă ne prezentați informații personale, sunteți de acord să ni le transmiteți.

 

Datele dvs. personale sunt transmise în afara UE?

Deoarece Coca-Cola HBC activează în multe țări, datele dvs. personale, în special datele pe care le încărcați prin secțiunea „Carieră” a site-ului, pot fi accesate de angajați sau furnizori din, transmise spre, și/sau păstrate într-o, destinație din afara UE în care legislația privind protecția datelor poate corespunde unui standard cu un nivel mai mic decât în ​​UE. Cu toate acestea, ne străduim în  permanență să ne asigurăm că datele dvs. personale sunt protejate la același nivel ca și cum ar rămâne în UE, inclusiv ne străduim să asigurăm păstrarea lor în siguranță și utilizarea lor doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și în scopul(-urile) convenit(-e).

Unele țări din afara UE au fost aprobate de Comisia Europeană deoarece asigură un nivel de protecție esențial echivalent nivelului asigurat de legislația UE privind protecția datelor și, prin urmare, nu sunt necesare garanții suplimentare pentru utilizarea informațiilor personale în aceste jurisdicții (consultați lista completă aici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). În țările fără o astfel de aprobare (cum ar fi Rusia), vom solicita consimțământul dvs. pentru transferul datelor dvs. sau le vom transmite în condiții contractuale aprobate de Comisia Europeană care prevăd obligații echivalente de protecție a datelor direct destinatarului, cu excepția cazului în care ne este permis conform legislației privind protecția datelor să le transmitem fără astfel de formalități.

Vă rugăm să ne contactați consultând secțiunea „Contactați-ne” de mai jos, dacă doriți să vedeți o copie a garanțiilor specifice aplicate exportului datelor dvs. personale.

Toate părțile din afara UE, cărora le vor fi transmise date cu caracter personal, procesează, îndeplinesc și livrează comenzi și prestează servicii de asistență în numele nostru. De asemenea, putem transmite  părților terțe informații agregate despre utilizarea site-ului nostru, dar acestea nu vor include informații care pot fi utilizate pentru a Vă identifica. Ne rezervăm dreptul de a dezvălui datele dvs. personale, în conformitate cu legislația, sau atunci când considerăm că divulgarea acestora este necesară pentru a ne proteja drepturile și/sau pentru a îndeplini o procedură judiciară, o hotărâre judecătorească, o cerere a unui organ de reglementare sau pentru orice alt proces juridic care ne vizează.

Dacă nu ne obligă legea să procedăm invers, nu vom împărtăși, vinde sau distribui orice date personale pe care ni le comunicați fără acordul dvs.

În cele din urmă, dacă compania noastră creează o întreprindere mixtă cu sau este vândută sau fuzionează cu, o altă companie, datele dvs. vor fi transmise partenerilor de afaceri sau proprietarilor noi.

 

 

 

Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal

Utilizatorii cu vârsta de până la 16 ani inclusiv

Dacă aveți 16 ani sau mai puțin, trebuie să obțineți permisiunea părinților sau a tutorelui înainte de a ne transmite datele dvs. personale. În caz contrar nu aveți permisiunea să ne comunicați date cu caracter personal.

 

Alte site-uri web

Site-ul nostru web conține link-uri către alte site-uri web, pe care nu le controlăm și nu sunt reglementate de acest Aviz cu privire la confidențialitate. Dacă accesați alte site-uri folosind link-urile oferite, operatorii acestor site-uri pot colecta informații de la dvs., care vor fi utilizate de aceștia în conformitate cu Politica lor de confidențialitate, care poate diferi de Politica noastră de confidențialitate. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru politicile lor sau prelucrarea datelor dvs. personale de către ei. Vă recomandăm să citiți condițiile privind confidențialitatea și cookie-urile și condițiile oricăror site-uri web conectate, la care se face refere sau de interfațare pe care le introduceți înainte de a trimite datele personale pe astfel de site-uri ale părților terțe.

 

Securitatea datelor colectate și păstrarea lor

Luăm măsuri stricte de securitate fizică, electronică și administrativă pentru a proteja datele dvs. de accesul persoanelor neautorizate și procesarea lor ilegală, pierderi accidentale, distrugere și prejudiciere atât online, cât și offline. Vom păstra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru scopul de colectare menționat și apoi vom păstra datele dvs. atât timp cât prevede legea.

CCHBC păstrează datele cu caracter personal într-un format identificabil doar pe termenul necesar, astfel cum este specificat în scopul procesării pentru care sunt colectate.

CCHBC nu trebuie să păstreze datele cu caracter personal mai mult timp decât este necesar pentru a îndeplini scopurile legale de activitate sau atât timp cât prevede legislația aplicabilă.

CCHBC stabilește o perioadă de păstrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația și regulamentele relevante, ca parte a înregistrării activităților de procesare.

CCHBC trebuie să justifice cerințele de păstrare a datelor cu caracter personal pentru perioade mai mari decât perioada maximă de păstrare, în dependență de cerințele de activitate și de reglementare, dacă este necesar.

Unele date trebuie păstrate pentru a proteja interesele companiei, pentru a păstra dovezile și pentru a respecta în general bunele practici comerciale. Unele motive pentru păstrarea datelor sunt:

  •  Litigii
  • Investigarea unui accident
  • Investigarea unui incident de securitate
  • Cerințe de reglementare
  • Păstrarea proprietății intelectuale

 

Transmiteri prin Internet și exonerare de răspundere

În timp ce Coca-Cola HBC AG întreprinde măsuri rezonabile de protecție împotriva virușilor și altor componente dăunătoare, Internetul este astfel încât este imposibil să Vă asigurați că accesul dvs. la site-ul web nu va fi întrerupt sau nu vor fi erori, sau că acest site web, serverele sale sau mesajele e-mail care pot fi trimise de noi nu au viruși sau alte componente dăunătoare.

 

Contactarea noastră și drepturile dvs. de a accesa și a actualiza datele dvs. cu caracter personal

Accesarea, actualizarea și ștergerea datelor

Aveți dreptul să vedeți datele personale pe care le deținem despre dvs.; ne puteți solicita, de asemenea, să introducem orice modificări necesare pentru a ne asigura că acestea sunt corecte și actualizate sau să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. Ne puteți informa, de asemenea, dacă doriți să restricționați prelucrarea datelor sau puteți obiecta împotriva prelucrării datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Dacă doriți să o faceți, contactați-ne la datele de contact indicate în secțiunea „Contactați-ne” de mai jos. De asemenea, aveți dreptul să ne oferiți datele personale pe care le deținem despre dvs. unui alt furnizor de servicii la alegere.

 

Retragerea consimțământului

În cazul în care v-am solicitat consimțământul dvs. pentru a prelucra datele personale pe care le deținem despre dvs., Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea procesării bazate pe consimțământul acordat înainte de retragere. Dacă doriți să o faceți,  contactați-ne folosind datele de contact indicate în secțiunea „Contactați-ne” de mai jos.

 

Reclamații

Aveți dreptul să expediați reclamații la autoritatea națională de protecție a datelor. Datele de contact ale autorității pentru protecția datelor din țară pot fi găsite la adresa http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Contactați-ne

Dacă aveți careva comentarii cu privire la utilizarea noastră a datelor dvs. personale sau orice întrebare referitoare la acest Aviz cu privire la confidențialitate și la Avizul privind cookie-urile, contactați-ne la următoarea adresă de e-mail : [email protected]. Întrebările și sugestiile dvs. cu privire la Avizul nostru de confidențialitate și Avizul privind cookie-urile sunt binevenite.

Pentru a Vă exercita formal drepturile în legătură cu datele dvs. personale pe care le prelucrăm, expediați-ne o solicitare accesând link-ul de mai jos: Web Form

sau contactați-ne la adresa de e-mail: [email protected]

 

Modificarea Politicii de confidențialitate și a Politicii privind cookie-urile

Verificați periodic acest Aviz cu privire la confidențialitate și Avizul privind cookie-urile pentru a fi informat(-ă) despre orice modificare. Deși ne rezervăm dreptul de a modifica sau a completa această politică, Vă vom informa pe acest site web despre orice modificări importante timp de cel puțin 30 de zile de la introducerea modificării și, dacă este cazul, prin notificare prin e-mail.