Abordarea în funcție de durabilitate

Abordarea în funcție de durabilitate

Am lucrat în mod consecvent pentru a integra responsabilitatea corporativă și durabilitatea în toate aspectele activității noastre.

Responsabilitatea corporativă și durabilitatea reprezintă o parte indispensabilă a culturii Coca‑Cola HBC. Ne conducem de această idee atunci când luăm decizii și facem investiții pe termen lung pentru a ne asigura că oferim o valoare de durată.

Strategia noastră de afaceri se bazează pe principiul fundamental de a crea și a împărtăși valori tuturor părților interesate: consumatori, clienți, comunități, angajați și acționari. Aceasta definește modul în care ne desfășurăm afacerea, realizăm activitățile și dezvoltăm relațiile noastre.

Noi lucrăm cu părțile interesate pentru a identifica problemele materiale ale activității noastre economice. Angajamentele noastre în ceea ce privește durabilitatea izvorăsc din modul în care conexăm problemele materiale identificate cu prioritățile noastre strategice.

Cele trei obiective strategice care stau la baza abordării durabile a Coca‑Cola HBC sunt:

 • Promovarea sănătății și a stării de bine
 • Minimizarea impactului asupra mediului înconjurător
 • Răsplătirea comunităților noastre
bonaqua-905x335-905-335-f9dd643c bonaqua-905x335-905-335-f9dd643c

Sănătatea și starea de bine

Promovăm sănătatea și starea de bine prin:

 • Utilizarea științei bazate pe dovezi
 • Inovații
 • Oferirea posibilității de a alege
 • Informarea transparentă
 • Marketing responsabil
 • Încurajarea modului de viață activ și sănătos

green-day-2014-3 green-day-2014-3

Mediul înconjurător

Reducem impactul asupra mediului înconjurător în cadrul lanțului valoric în întregime prin punerea în aplicare, după caz, a obiectivelor specifice pentru:

 • Reducerea pierderilor de apă, a consumului de energie și a deșeurilor de producere
 • Reducerea drastică a emisiilor de gaze de seră (GHG)
 • Îmbunătățirea ambalării, ridicarea nivelului de recuperare și reciclare, reducerea ariilor de depozitare a deșeurilor
 • Durabilitatea surselor

img_0385 img_0385

Comunități

Răsplătim comunitățile noastre prin:

 • Crearea unui impact socio-economic pozitiv în cazul în care desfășurăm activități economice
 • Susținerea programelor comunitare de gestionare a apei și a mediului înconjurător
 • Implementarea programelor de stagii și a parteneriatelor cu instituțiile de învățământ pentru abordarea problemei ocupării forței de muncă în rândul tinerilor
 • Crearea parteneriatelor cu societăți internaționale pentru a oferi ajutor de urgență acolo unde ne suntem prezenți

În cele din urmă, abordarea noastră privind durabilitatea este transpusă în angajamente specifice pe care ne dorim să le atingem până în anul 2020 sau mai devreme.

Pentru a consolida încrederea în comunitățile noastre, noi  cei de la Coca‑Cola HBC recunoaștem importanța unui cadru global de guvernanță care să reducă riscul în interiorul lanțului valoric. Atunci când este necesar, se utilizează avantajele de a fi parte a sistemului Coca‑Cola.

Suntem dedicați unei guvernanțe corporative și conducerii puternice, precum și transparenței în dezvăluirile pe care le facem. Noi prezentăm în mod regulat rapoarte despre progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea strategiilor noastre ambițioase și a obiectivelor pe termen lung.