Profilul fabricilor

Profilul fabricilor

Garantarea calităţii ridicate şi a siguranţei produselor noastre reprezintă cel mai important lucru pentru noi. Aceasta înseamnă că fabrica noastră – una dintre cele mai moderne şi mai puternice fabrici Сoca-Cola din Europa – respectă chiar şi cele stringente standarde de calitate ucrainene şi internaţionale.
3 3

Pentru asigurarea consecvenţei şi siguranţei producţiei, compania noastră respectă şi standardele corporative KORE. Ele sunt incluse într-un program integrat de management al calităţii, care garantează faptul că operaţiunile noastre globale se vor conforma aceloraşi standarde de producţie şi distribuţie.

Fixarea unor obiective anuale de calitate şi siguranţă pentru produsele alimentare la nivelul tuturor proceselor tehnologice garantează perfecţionarea continuă şi respectarea tuturor standardelor în vigoare. Monitorizarea indicilor de calitate ai produselor şi ambalajelor reprezintă unul dintre elementele sistemului de management al calităţii.

Sursele de apă

Apa din sursele care alimentează fabrica în care sunt produse băuturile noastre provine din puţuri care datează din Cretacic şi Jurasic. Am luată măsuri stricte pentru a proteja aceste surse de apă care garantează calitatea ridicată a produselor noastre. Adâncimea puţurilor, de 220, respectiv 390 de metri, garantează absenţa oricărui impact uman negativ; la suprafaţă, au fost ridicate clădiri solide pentru a proteja aceste puţuri. Zona înconjurătoare este împrejmuită cu un gard de protecţie şi monitorizată constant prin intermediul unui sistem de supraveghere video.

Întreaga apă utilizată în băuturile noastre respectă şi în unele cazuri chiar depăşeşte standardele impuse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi legislaţia ucraineană.

Eşantioane selectate independent vor fi prelevate lunar din magazine şi testate într-un laborator specializat Coca‑Cola din India pentru a se garanta respectarea standardelor de calitate ale Companiei.

Programul de examinare anuală a apei este întreprins în laboratorul independent al Institutului SGS Fresenius din Germania iar Compania va realiza în fiecare an audituri pentru asigurarea respectării standardelor ISO 9001, PAS 223, FSSC 22000.

În plus, Compania solicită şi furnizorilor săi să respecte aceleaşi cerinţe de calitate şi siguranţă alimentară. Verificarea materialelor furnizate şi a serviciilor prestate de ei este efectuată prin intermediul auditurilor şi prin inspectarea mărfurilor livrate de furnizori.

O companie internaţională de audit va efectua anual audituri International audit company pentru asigurarea respectării standardelor ISO 9001, PAS 223, FSSC 22000.000.