Mediul înconjurător

Mediul înconjurător

Minimizarea impactului nostru asupra mediului înconjurător în întregul lanț valoric reprezintă o țintă esențială pentru noi. Am stabilit obiective anuale de îmbunătățire începând cu anul 2004 și ne străduim să atingem obiective ambițioase către anul 2020.

protecting-the-environment protecting-the-environment

Gestionarea apei

Gestionarea apei este o prioritate cheie pentru sistemul Coca‑Cola. Apa se află în centrul afacerii noastre. Noi înțelegem valoarea sa de neprețuit, o respectăm ca fiind una dintre cele mai prețioase resurse mondiale pe care le deținem în comun și lucrăm viguros pentru ca prin toate activitățile noastre să o conservăm.

Noi am elaborat o strategie a apei bazată pe trei principii fundamentale:

  • Apa pe care o utilizăm: protejarea resurselor de apă care este furnizată la instalațiile noastre, reducerea cantității de apă pe care o utilizăm pentru producerea băuturilor nealcoolice și tratarea apelor reziduale la niveluri care susțin viața acvatică
  • Stabilirea parteneriatelor cu furnizorii pentru a minimiza impactul apei în cadrul întregului lanț valoric
  • Investiții în proiecte comunitare de conservare a apei pentru a regenera apa pe care o utilizăm prin tehnologii inovatoare durabile

квадрогенераційний-завод-3 квадрогенераційний-завод-3

Energia și schimbările climatice

Pentru a aborda amenințarea urgentă a schimbărilor climatice, am adoptat o strategie agresivă de reducere a emisiilor de carbon.

Îmbunătățim eficiența noastră energetică optând pentru surse de energie mai curate și dezvoltând tehnologii cu emisii reduse de carbon. Prin inovare și investiții ne propunem să transformăm riscurile climatice în noi oportunități de dezvoltare durabilă a afacerilor.

Am implementat standardul internațional de management al mediului ISO 14001 în majoritatea uzinelor noastre. Acestea, de asemenea, sunt supuse unui audit anual în ceea ce privește respectarea standardelor Sistemului de Calitate Coca‑Cola.

close-up-of-bottles-for-recycling close-up-of-bottles-for-recycling

Ambalare și reciclare

Scopul nostru este de a minimiza impactul ambalajelor noastre asupra mediului înconjurător la fiecare etapă a ciclului de viață. Facem acest lucru respectând principiul nostru 3R: Reducerea, Recuperarea, Reutilizarea.

Suntem preocupați de creșterea utilizării conținutului reciclat sau regenerabil și punem în aplicare tehnici de ponderare ușoară. Colectarea, recuperarea și reciclarea sunt, de asemenea, domenii cheie pentru reducerea impactului nostru asupra mediului înconjurător.