Наша політика щодо управління водними ресурсами наведена нижче. Вона складена і підписана Комітетом Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність за успішне впровадження цієї програми покладається на кожного співробітника компанії Кока-Кола Хеленік на кожному рівні діяльності організації.

Вода є життєво необхідною для розвитку людини та суспільства. Кока-Кола Хеленік докладає значних зусиль задля зменшення впливу на водні ресурси та підтримує соціальні проекти, спрямовані на їх збереження в громадах, де працює компанія. Ми зобов'язуємося забезпечити відповідальне ставлення до використання водних ресурсів відповідно до потреб місцевих громад.

Ми переконані, що галузь має відігравати ключову роль у пошуку сталих рішень в управлінні водними ресурсами. Ми усвідомлюємо, що подальший розвиток суспільства та зміна клімату значно впливатимуть на наявність водних ресурсів і будемо працювати над тим, щоб зменшити свій вплив та адаптуватися до змін.

Прямий вплив від діяльності підприємств Кока-Кола Хеленік здебільшого полягає у використанні води на заводах-ботлерах. Непрямий вплив пов'язаний з вмістом води в інгредієнтах для напоїв, та, меншою мірою, в упаковці.

У відповідності до нашої Політики щодо захисту навколишнього середовища, ми зобов'язуємося: 

  • Мінімізувати вплив виробництв, зменшуючи об'єми води, необхідної для виробництва та забезпечуючи повноцінне очищення стічних вод до рівня, що підтримує життєдіяльність водної флори та фауни
  • Оцінювати наявність водних ресурсів у майбутньому і зменшувати екологічні та соціальні  ризики пов'язані з використанням води
  • Співпрацювати з постачальниками з метою розуміння об'ємів використання води під час виробництва сировини, наприклад такого сільськогосподарського продукту, як цукор
  • Залучати громади з метою підвищення їх обізнаності щодо захисту водних ресурсів через місцеві та міжнародні партнерські програми
  • Забезпечувати запасами питної води постраждалі громади при виникненні надзвичайних ситуацій
  • Сприяти розробці стандартів та політик щодо управління водними ресурсами локально та на міжнародному рівні у партнерстві з ключовими зацікавленими сторонами
  • Співпрацювати з організаціями та ініціативами, такими як Глобальний договір ООН 
  • Обмінюватись та просувати практики управління водними ресурсами

Ми звітуємо про нашу діяльність та вплив на водні ресурси у доступній та прозорій формі, за наглядом ключових зацікавлених сторін.