Ми поважаємо традиції та культуру громад, в яких працюємо. Виконуючи положення цієї політики, ми шукаємо можливості розвивати стосунки з тими постачальниками, хто поділяє наші цінності та здійснює свій бізнес у відповідності з високими етичними стандартами. Ми прагнемо ставитись до наших постачальників так, як хотіли б, щоб ставились до нас.

Як відповідальна компанія, Coca‑Cola HBC AG та її дочірні компанії (разом "Кока-Кола Хеленік" або "Компанія") зобов'язується робити усе можливе, щоб будь-яка її діяльність прямо чи опосередковано не порушувала права людини. Ми використовуємо внутрішні чинники, аби наші працівники були повністю обізнані про зобов'язання Компанії щодо прав людини, а також розуміли свої права та обов’язки.

У всіх країнах, де ми працюємо, Компанія послідовно дотримується цінностей, які представляють найвищі стандарти якості, чесності та відкритості. Ми поважаємо традиції та культуру громад, в яких працюємо. Виконуючи положення цієї політики, ми шукаємо можливості розвивати стосунки з тими постачальниками, хто поділяє наші цінності та здійснює свій бізнес у відповідності з високими етичними стандартами. Ми прагнемо ставитись до наших постачальників так, як хотіли б, щоб ставились до нас.

Ці Керівні принципи для роботи з постачальниками – частина наших послідовних і постійних дій, спрямованих на розвиток та зміцнення стосунків з нашими прямими постачальниками. Принципи базуються на впевненості, що добрі корпоративні стосунки є надзвичайно важливими для довгострокового успіху нашого бізнесу та повинні відображатися у наших взаємовідносинах та діях на ринку, на робочому місці, у довкіллі та суспільстві.

Ми будемо раді співпрацювати з нашими постачальниками, щоб досягнути розуміння та дотримання положень, викладених у цих Керівних принципах для роботи з постачальниками:

Практики на робочому місці

Coca‑Cola HBC AG дотримується практик чесного працевлаштування відповідно до своїх зобов'язань щодо прав людини на робочому місці. Ми прагнемо:

 1. Встановлювати міцні та прямі стосунки з нашими співробітниками через відкрите та чесне спілкування
 2. Ставитись до співробітників чесно, з гідністю та повагою
 3. Виконувати всі вимоги чинного трудового законодавства, у тому числі і вимоги стосовно робочого часу, компенсацій та представництва третьої сторони
 4. Цінуємо різноманітність у широкому розумінні цього слова
 5. Співпрацюємо один з одним для досягнення найкращих результатів
 6. Винагороджуємо наших працівників за результатами роботи
 7. Надаємо можливості нашим працівникам для особистого та професійного розвитку
 8. У співпраці зі співробітниками, забезпечуємо безпеку на робочих місцях. Ми очікуємо, що наші постачальники у своїй діяльності дотримуються таких же стандартів і принципів та виконують вимоги діючого законодавства країн, в яких вони працюють. 

Робоче місце

Ми очікуємо, що наші постачальники оцінюють своїх працівників та підрядників на основі здібностей виконувати роботу, а не їхніх фізичних, та(або) особистих характеристик та переконань; утверджують принципи недискримінації за расою, релігійною приналежністю, кольором шкіри, національним походженням, статтю, сексуальною орієнтацією та політичними поглядами. 

Здоров'я та безпека

Ми очікуємо, що наші постачальники забезпечують безпеку на робочих місцях відповідно до своїх політик та процедур з метою зменшення ризику аварій, травм, нещасних випадків та загрози для здоров′я працівників. 

Дитяча, примусова праця та жорстоке поводження

Ми очікуємо, що наші постачальники не наймають на роботу осіб, які не досягнули дозволеного законодавством віку для роботи, а також не потурають фізичному чи іншому виду жорстокого ставлення та утискам, використанню примусової праці у своїй діяльності. 

Винагорода та компенсації

Ми очікуємо, що наші постачальники оплачують працю своїх співробітників чесно та конкурентно відповідно до галузі, у повній відповідності із чинним трудовим законодавством, та надають можливості для розвитку навичок та здібностей працівників. 

Треті сторони

У випадку, коли інтереси працівників законно представляють треті сторони, наприклад, профспілки, ми очікуємо, що наші постачальники чесно визнають такі сторони та не будуть переслідувати працівників за їхню законну участь у діяльності таких професійних спілок. 

Екологічні практики

Ми очікуємо, що наші постачальники здійснюють свій бізнес таким чином, щоб не шкодити та відповідально ставитись до навколишнього середовища. Ми очікуємо, що наші постачальники у своїй діяльності, щонайменше, виконують вимоги чинного екологічного законодавства, правил та вимог тієї країни, де вони працюють. 

Конфлікт інтересів

Очікується, що працівники компанії Coca‑Cola HBC AG завжди обирають для співпраці постачальників, які провадять або прагнуть до ведення бізнесу з Компанією у прямий та чесний спосіб, виходячи із заслуг таких осіб та переваг їхніх продуктів та послуг, не очікуючи на вдячність їм особисто, їхнім друзям чи членам їхніх родин. Відповідно, працівники не можуть мати жодних стосунків, фінансових чи іншої форми, з будь-яким постачальником, що може спричиняти конфлікт із обов'язком працівника діяти у найкращих інтересах компанії Coca‑Cola HBC AG. Наприклад, постачальники не можуть наймати на роботу чи робити будь-які виплати співробітникам Компанії під час здійснення операцій між постачальником та Coca‑Cola HBC AG. Дружні стосунки поза роботою є неминучими та прийнятними, але постачальники повинні потурбуватись про те, щоб їхні особисті стосунки не використовувались як спосіб впливу на працівника компанії Coca‑Cola HBC AG з метою прийняття рішення на свою користь у роботі. Якщо працівник постачальника перебуває у сімейних стосунках із працівником Coca‑Cola HBC AG (подружжя, батьки, сестра/брат, дідусь/бабуся, діти, внуки, тесть/теща, свекор/свекруха чи партнер), або якщо постачальник має будь-які інші стосунки з працівником Coca‑Cola HBC AG, що може викликати конфлікт інтересів, постачальник повинен розкрити такий факт компанії Coca‑Cola HBC AG або переконатись, що працівник Coca‑Cola HBC AG зробив це сам. 

Подарунки, частування і розваги

Співробітникам компанії Coca‑Cola HBC AG заборонено приймати у подарунок від постачальників будь-що більше, ніж є звичайно прийнятною діловою привітністю, та є доречним за даних обставин. Звичайні ділові частування і невеликі знаки уваги загалом прийнятні, але постачальники не повинні пропонувати співробітникам Coca‑Cola HBC AG надмірні або щедрі подарунки, дороге частування і розваги, які можуть бути проявом неналежного впливу. Грошові подарунки або прирівняні до них, такі як подарункові карти, не дозволяються. Подарунки й розваги для постачальників повинні бути в законних межах ділових інтересів Компанії, бути розумними і відповідними за даних обставин. Наші співробітники завжди повинні зважати на правила наших постачальників щодо отримання подарунків і розваг. 

Ділова і фінансова звітність

Постачальник, як і Coca‑Cola HBC, зобов'язані вести точну звітність про усі справи, включно з витратами та проплатами, пов'язаними з бізнесом постачальника та Coca‑Cola HBC. Якщо виставляється рахунок за час працівника постачальника, цей час повинен бути зафіксований належним чином і повністю. Постачальники не повинні затримувати рахунки чи іншим чином спричиняти перенесення звітності по витратах на інший фінансовий період.

Хабарництво

Працюючи від імені Coca‑Cola HBC, постачальники повинні дотримуватись усього чинного законодавства щодо підкупу державних службовців. Здійснюючи будь-які операції як постачальник Coca‑Cola HBC чи які іншим чином пов'язані із Coca‑Cola HBC, постачальник не має права передавати будь-які цінності, прямо чи опосередковано, будь-кому із державних службовців, працівникові контрольованої урядом компанії чи політичній партії з метою отримання будь-яких неналежних привілеїв чи переваг. Постачальники повинні вести письмові записи усіх платежів (включно з подарунками, харчуванням, розвагами, чи будь-чим цінним), зроблених від імені Coca‑Cola HBC, чи на кошти, надані компанією Coca‑Cola HBC. Постачальними повинні надавати копію таких звітів компанії Coca‑Cola HBC за запитом. 

Захист інформації

Постачальники повинні забезпечувати конфіденційність інформації компанії Coca‑Cola HBC. Якщо постачальнику було надано доступ до конфіденційної інформації у рамках ділової співпраці, таку інформацію не можна поширювати чи передавати будь-кому без дозволу компанії Coca‑Cola HBC. Постачальники не мають права займатись торгівлею цінними паперами чи заохочувати інших робити це використовуючи інформацію, отриману від компанії Coca‑Cola HBC. Якщо постачальник помітив, що доступ до конфіденційної інформації було надано помилково, він зобов'язаний негайно повідомити свій контакт в компанії Coca‑Cola HBC про це і утриматись від подальшого поширення такої інформації. 

Так само, постачальник не може поширювати інформацію щодо будь-якої іншої компанії з будь-ким в компанії Coca‑Cola HBC, якщо постачальник зв'язаний договірними чи іншими юридичними зобов'язаннями. 

Повідомлення про потенційне порушення правил поведінки

Якщо постачальник вважає, що працівник компанії Coca‑Cola HBC чи будь-хто, хто діє від імені Coca‑Cola HBC, займається незаконними справами чи втягнений в іншу неналежну поведінку, такі випадки повинні бути негайно повідомлені Компанії. Ми також просили б вас, наших постачальників, бути відкритими і вільно піднімати будь-які питання щодо дотримання стандартів поведінки і етики, з якими ви стикаєтесь у роботі з нашою компанією, і бути впевненими, що ваші занепокоєння залишаться у повній конфіденційності і будуть серйозно і належним чином розглянуті у Coca‑Cola HBC. Однак, якщо у деяких випадках ви вважаєте недоречним піднімати певні теми з вашими безпосередніми контактами в Компанії, ви можете скористатись лінією SpeakUp! за електронною адресою coca-colahellenic@ethicspoint.com. Компанія Coca‑Cola HBC не толеруватиме відплати з боку будь-кого зі своїх співробітників проти постачальників за повідомлення про неналежну поведінку, зроблене з добрими намірами, чи за допомогу у розслідуванні.

Відповідність вимогам законодавства

Ми очікуємо від наших постачальників та їх підрозділів, що вони у своїй діяльності, щонайменше, відповідають таким вимогам: 

 • Закони та правові норми Постачальник у своїй діяльності з виробництва і доставки товарів та(або) в наданні послуг повинен відповідати вимогам місцевого законодавства.
 • Дитяча праця Постачальник не повинен використовувати дитячу працю.
 • Примусова праця Постачальник не повинен використовувати примусову працю.
 • Жорстоке поводження Постачальник не повинен допускати фізичного чи іншого виду жорстокого поводження зі своїми співробітниками.
 • Треті сторони Постачальник повинен поважати право співробітників вибирати, бути вибраними та об'єднуватись на законних засадах.
 • Винагорода та компенсації Постачальник повинен оплачувати працю співробітників у відповідності з вимогами законодавства.
 • Робочий та понаднормовий час У питанні робочого та понаднормового часу постачальник повинен керуватись нормами законодавства.
 • Здоров′я та безпека Умови праці повинні відповідати вимогам законодавства.
 • Навколишнє середовище Діяльність постачальника повинна відповідати вимогам природоохоронного законодавства.
 • Конфлікт інтересів Співробітники компанії та постачальники мають уникати ситуацій, які можуть спричинити конфлікт інтересів.
 • Ділова і фінансова звітність Постачальник має відповідати вимогам законодавства у питаннях фінансового обліку та звітності.
 • Хабарництво Постачальник має дотримуватись законодавства та не допускати хабарництва чи шахрайства.
 • Захист інформації Постачальник повинен забезпечувати конфіденційність інформації компанії та третіх сторін.