Наша політика щодо управління відходами упаковки від споживачів, наведена нижче. Вона складена і підписана Комітетом Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність за успішне впровадження цієї програми покладається на кожного співробітника компанії Кока-Кола Хеленік на кожному рівні діяльності організації.

Компанія Кока-Кола Хеленік взяла на себе зобов'язання постійно вдосконалювати свої екологічні показники в області пакувальних матеріалів та відходів упаковки. На всіх виробництвах компанії Кока-Кола Хеленік проводяться заходи з постійного вдосконалення, результати якого постійно вимірюються і оцінюються на ефективність.

Компанія підтримує впровадження схем роботи з відходами упаковки від споживачів. Її цілі: 

 • Розділяти національну систему управління упаковкою (організація з повторної переробки). 
 • Активна участь у Правлінні організації з повторної переробки на високому рівні. 
 • Брати на себе відповідальність за зібраний матеріал у якості членів авторизованих організацій з повторної переробки. 
 • Впроваджувати ефективні схеми організації з повторної переробки за найнижчих витрат. 
 • Розробляти та виконувати бізнес плани у відповідності з найвищими стандартами.

Для виконання цих цілей, компанія Кока-Кола Хеленік: 

 • Удосконалює схеми роботи з відходами упаковки від споживачів та сприяє навчанню та обізнаності споживачів.
 • Бере участь в кампаніях з підвищення обізнаності громадськості, освітніх програмах з роздільного збору відходів та боротьби з засміченням. 
 • Працює з урядовими та галузевими організаціями для створення законодавчих основ для одночасного досягнення економічного розвитку, уникнення потрапляння матеріалів на звалища та зниження викидів.
 • Вважає, що державна і регуляторна політика повинна сприяти розвитку та впровадженню відповідних технічних рішень і давати можливість змінювати ринкові механізми. 
 • Сприяє розробці та поширенню суспільних заходів зі збору використаної упаковки від споживачів для запобігання засмічення.
 • Працює над тим, щоб цикл руху упаковки був замкнутим і сталим. 
 • Зобов'язується інвестувати у виробництва з переробки використаних пляшок на нові пляшки в усіх країнах з використанням сталих ресурсів, тобто, рентабельних та ефективних схем зі збору ПЕТ від споживачів.
 • Включає стратегії управління упаковкою та відходами упаковки в процес щорічного бізнес планування, щоб ці питання залишалися невід'ємною складовою діяльності компанії. 
 • Встановлює щорічні вимірні цілі з безпеки та якості харчових продуктів на всіх виробництвах та на рівні групи, для забезпечення постійного вдосконалення і дотримання всіх стандартів. 

Компанія Кока-Кола Хеленік прагне: 

 • Впливати на політику, правила та інновації шляхом розробки структурованого діалогу з зацікавленими сторонами, підтримуючи створення належних рішень замкнутого циклу руху упаковки, заохочуючи ринкові механізми та впроваджуючи інноваційні технології сортування. 
 • Активувати діяльність роботи міжгалузевих асоціацій з упаковки  для контролю впливу використаної тари та пакувальних матеріалів на довкілля. 
 • Гарантувати споживачам широкий асортимент і свободу у виборі продукції і упаковки. 
 • Підвищувати дієвість та ефективність існуючих організацій по роботі з відходами упаковки від споживачів.
 • Продовжувати працювати над зменшенням ваги пакувальних матеріалів і сприяти використанню більш ефективного дизайну упаковки, що підлягає переробці. 
 • Продовжувати збільшувати частку використання переробленої упаковки з-під напоїв на етапі виготовлення  ПЕТ пляшки.