Наша політика щодо гігієни та безпеки праці наведена нижче. Вона складена і підписана Комітетом Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність за успішне впровадження цієї програми покладається на кожного співробітника компанії Кока-Кола Хеленік на кожному рівні діяльності організації.

Компанія Кока-Кола Хеленік займається розробкою та впровадженням ефективних систем гігієни та безпеки праці (OH&S), стандартів та методик, у відповідності до факторів небезпеки, пов’язаних з її діяльністю. Компанія здійснює свою програму OH&S шляхом впровадження системи управління промисловою безпекою та охороною праці за стандартом OHSAS 18001.

Ця діяльність підтримується системою управління компанії "Кока-Кола" та спеціальними стандартами гігієни праці і безпеки компанії Кока-Кола Хеленік. Ці програми спрямовані на забезпечення здорового, безпечного робочого середовища та на зменшення ризиків для працівників, підрядників, відвідувачів та інших осіб, яких може стосуватися діяльність компанії, з одночасним виконанням сподівань споживачів до безпечної продукції високої якості.

Така політика з забезпечення здорового та безпечного робочого середовища підтримує наступні принципи з гігієни та безпеки праці:

 1. Створення середовища, в якому фактори небезпеки для здоров'я, пов'язані з роботою, знаходяться під контролем, що дозволяє запобігти травмам та розвитку професійних захворювань. 
 2. Відповідність всім національним законодавчим та нормативним вимогам до гігієни та безпеки праці на всіх територіях, де діє компанія Кока-Кола Хеленік та відповідність всім міжнародним стандартам шляхом впровадження програм постійного вдосконалення. 
 3. Впровадження ефективної програми управління гігієною та безпекою праці, пов'язаної з поточною діловою діяльністю, яка: 
  • Визначатиме, оцінюватиме та контролюватиме фактори ризику відомих причин отримання професійних травм та професійних захворювань, пов'язаних з технологічними процесами на робочому місці та з робочим середовищем. 
  • Забезпечуватиме розуміння та дотримання всіма працівниками на всіх організаційних рівнях політики та методів компанії Кока-Кола Хеленік з гігієни та безпеки праці. 
  • Підвищуватиме рівень знань працівників з гігієни та безпеки праці шляхом ефективного навчання та керівництва на всіх рівнях в межах організації. 
  • Забезпечуватиме внутрішній та зовнішній аудит та атестацію систем гігієни та безпеки праці, методик і порядку їх реалізації. 
  • Вивчатиме випадки травм та захворювань, пов'язаних з роботою і вживатиме заходів до запобігання їх повторення. 
  • Узгоджуватиме вимоги гігієни та безпеки праці з іншими напрямками діяльності і забезпечуватиме перевірку їх ефективності та проведення програм їх постійного вдосконалення. 
  • Включатиме стратегії гігієни та безпеки праці в процес щорічного планування, щоб ці питання залишалися складовою частиною технологічних процесів. 
  • Встановлюватиме щорічні задачі з гігієни та безпеки праці, що підлягають обліку, для всіх технологічних процесів на рівні груп, що забезпечить постійне вдосконалення і відповідність всім стандартам.

Компанія Кока-Кола Хеленік звітує про виконання гігієни та безпеки праці у своєму щорічному інтегрованому звіті.