Компанія Кока-Кола Хеленік забезпечує рівні можливості для всіх своїх працівників незалежно від походження, соціального та майнового стану, етнічної, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, коліру шкіри, віку, сексуальної орієнтації, місця проживання та сімейного стану.

В усіх аспектах прийому на роботу, виплати винагород та компенсацій, навчання, призначення на нову посаду, а також звільнення ми ставимось до людей справедливо та чесно, відповідно до їх здібностей та результатів роботи.

Жоден працівник не буде переслідуватись за расовими ознаками та піддаватись фізичному, сексуальному, психологічному чи будь-якому іншому притисненню чи приниженню. В Компанії діють процедури, що необхідні для забезпечення процесу виявлення порушень даної політики з метою їх швидкого та ефективного виправлення та усунення.

Відповідно до положень даної політики неприйнятною поведінкою є:

1. Дискримінація: 

  • Порушенням даної політики є відсутність надання рівних можливостей при прийомі на роботу та оплаті праці, створення дискримінаційних умов або використання дискримінаційних методів оцінки роботи, якщо вони частково або повністю пов’язані з расою, коліром шкіри, національною приналежністю, віком, релігією, непрацездатністю, статтю, сексуальною орієнтацією або сімейним станом.
  • Політика Компанії полягає в повному виконанні вимог законодавства України, що направлене проти дискримінації з будь-яких причин.
  • Порушення вимог даної політики будуть предметом розслідування та покарання винних з можливим їх наступним звільненням.

2. Притиснення: 

Положення даної політики забороняють притиснення будь-якого типу. Компанія буде вживати відповідних заходів, направлених на виявлення порушень даної політики. Ми вважаємо притисненням будь-який вплив з метою загрози, залякування чи примусу. Також ми відносимо до притиснення зауваження, висміювання та глузування (наприклад, щодо раси або етнічного походження), які на думку співробітника(-ці), погіршують його (її) здібність виконувати доручену роботу. 

3. Сексуальне притиснення: 

Дана політика забороняє сексуальне притиснення будь-якого характеру. Ми вважаємо сексуальним притисненням прояви сексуального насильства, вимоги сексуальної прихильності, згода чи відмова на які використовуються як підстава для прийняття рішень, пов'язаних з роботою, або коли подібні прояви мають за ціль створення ворожого та неприємного робочого середовища.

Контроль та звітування 

У всіх країнах, де ми працюємо, Компанія гарантує відповідність цієї політики всім нормам законодавства в області надання рівних прав та можливостей та гарантує наявність процедур, що дозволяють працівникам офіційно та безбоязно інформувати про порушення даної політики. Як
частина наших зобов’язань щодо впровадження та виконання політики рівних можливостей, ми будемо контролювати та надавати інформацію щодо її виконання в щорічному інтегрованому звіті.