Наша політика щодо захисту навколишнього середовища викладена нижче. Відповідальність щодо контролю впровадження цієї політики покладається на Комітет Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності

Компанія Кока-Кола Хеленік намагається відповідально здійснювати всі види своєї діяльності, з належним урахуванням впливу на навколишнє середовище та екологічної безпеки. Компанія переконана, що довкілля належить до сфери відповідальності кожної людини, і що всі працівники повинні забезпечувати виконання робіт дружнім до довкілля способом. 

Компанія Кока-Кола Хелленік шукає способи постійного покращення екологічних стандартів при виконанні робіт, що дозволить зменшити негативний вплив на місцеве та глобальне довкілля під час розширення компанії, таким чином, задовольняючи сподівання акціонерів. 

Для виконання цих завдань, компанія Кока-Кола Хеленік: 

 • Проводить діяльність у відповідності до діючих законів та постанов і впроваджує свої високі внутрішні екологічні стандарти.
 • Впроваджує та підтверджує визнану на міжнародному рівні систему менеджменту охорони навколишнього середовища, ISO 14001, з метою постійного її вдосконалення у всіх технологічних процесах. 
 • Включає екологічні стратегії та цілі в свій процес бізнес-планування, завдяки чому управління впливом на навколишнє середовище залишається складової частиною технологічних процесів компанії.
 • Визначає екологічні ризики, встановлює екологічні цілі, слідкує за результатами і проводить аудит процесів з метою порівняння досягнутих показників з власними та зовнішніми екологічними стандартами. 
 • Розробляє і впроваджує шляхи підвищення ефективного використання компанією матеріалів та ресурсів, запобігання забруднення навколишнього середовища, зменшення кількості викидів та повторного використання відходів. 
 • Сприяє збереженню водних ресурсів шляхом економії води та очистки стічних вод. 
 • Сприяє захисту клімату шляхом зменшення використання енергії від роботи виробництва та викидів від теплоносіїв.
 • Відіграє провідну роль в галузі виробництва напоїв просуваючи програми по зниженню ваги пакувальних матеріалів для виробництва напоїв, переробці та їх повторному використанню. 
 • Заохочує своїх працівників та навчає їх визначати можливості і діяти відповідно до них для покращення свідомості щодо навколишнього природного середовища та управління відходами на робочих місцях.
 • Співпрацює з зацікавленими сторонами у пошуку та розробці рішень щодо проблем із захисту навколишнього природного середовища, які компанія може здійснювати ефективним чином та на довготривалій основі. 
 • Комунікує зацікавленим стронам екологічні вимоги та показники.