Наше зобов'язання вести бізнес, дотримуючись вимог чесності та етики, особливо важливо в області виявлення і запобігання корупції. Наше ставлення до корупції: корупція ні за яких обставин неприпустима.

 

В цьому Довіднику з Питань Антикорупційної Політики та Дотримання Нормативних Вимог (надалі – "Політика") викладені вимоги політики та внутрішні процедури Компанії, спрямовані на дотримання чинного законодавства про боротьбу з корупцією та хабарництвом.

Ви повинні уважно ознайомитись та дотримуватись принципів, викладених у цій Політиці, з метою:

• Забезпечення відповідності Ваших дій цінностям Компанії 
• Захисту репутації Компанії 
• Демонстрації відданості Компанії інтересам місцевого населення в регіонах, у яких Компанія здійснює свою діяльність
• Забезпечення дотримання вимог Закону США "Про боротьбу з корупцією у зовнішньоекономічній діяльності" [Foreign Corrupt Practices Act] на території Сполучених Штатів Америки, а також вимог будь-якого національного, регіонального та місцевого законодавства, дія якого поширюється на Компанію 
• Підвищення рівня обізнаності про вимоги антикорупційного законодавства та рівня їх виконання на міжнародному рівні.