Această realizare unică în sectorul băuturilor demonstrează practicile avangardiste legate de sustenabilitate şi raportare transparentă ale Companiei Coca‑Cola HBC.

The Dow Jones Sustainability Indices

Zug, Elveţia – 7 Septembrie 2017 – Compania Coca‑Cola HBC, un îmbuteliator de primă importanţă al The Coca‑Cola Company, a fost numit astăzi lider de sustenabilitate în industria băuturilor pentru al patrulea an consecutiv în urma evaluării Indicilor de Sustenabilitate Dow Jones. În urma obţinerii unor performanţe solide legate sustenabilitate în anul 2016, în special în ceea ce privesc practicile de laborator, strategia de pătrundere pe pieţele emergente, domeniile sănătăţii şi nutriţiei şi dimensiunea problematicii mediului înconjurător, Compania a obţinut un punctaj total de 90 de puncte, care este mai mare cu 38 de puncte decât punctajul mediu înregistrat de alte companii care activează în această industrie.

Pe durata anului 2017, Compania Coca‑Cola HBC în colaborare cu partenerii săi a continuat să-şi îndrepte atenţia asupra minimizării suplimentare a impactului său asupra mediului înconjurător şi întreprinderii unor schimbări pozitive prin dezvoltarea unui laţ de valori sustenabile şi prin susţinerea comunităţilor în care activează să-şi sporească bunăstarea generală.

Având la bază progresele înregistrate în anii anteriori, volumul de apă utilizat pentru producerea unei singur litru de băutură a scăzut cu 3% în anul 2016. Ca urmare a eforturilor depuse de noi pentru utilizarea unei cantităţi mai mici de energie pentru producerea unei singur litru de băutură, raportul de eficienţă energetică a scăzut şi el cu 5%. 37% din totalul ambalajelor băuturilor lansate pe piaţă au recuperate pentru a fi reciclate în anul 2016.

Compania Coca‑Cola HBC deserveşte aproximativ 600 de milioane de consumatori din 28 de pieţe dezvoltate, în curs de dezvoltare şi emergente de pe trei continente. Pe durata anului 2016, compania a investit 7.3 milioane de € – adică 1.6% din profitul său înainte de impozitare – în numeroase iniţiative de sporire a bunăstării comunităţilor în care activează, îndreptându-şi atenţia asupra protejării mediului înconjurător, gestionării mai eficiente a resurselor de apă şi dezvoltării profesionale a tinerilor, încheind parteneriate cu peste 294 de ONG-uri.

Aspecte principale legate de sustenabilitate în anual 2016:

Cantitatea de deşeuri rezultată în urma producerii unui singur litru de băutură a scăzut cu 33% de la an la an

  • 31,083 persoane am angajat
  • 35,000 de furnizori în lanţul valorilor sustenabile
  • €3.1 miliarde am cheltuit numai cu furnizorii noştri
  • €281 milioane am plătit impozite totale în valoare
  • 6% am redus emisiile directe de carbon cu la an la an
  • 88% procentul de angajament al angajaţilor noşti faţă de respectarea valorilor sustenabile este